آقای سید عصمت الله مل معاون و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات، با مشاورین ارشد و با برخی از رؤسای دفتر مرکزی این نهاد نشست کرد.

در این نشست پیرامون پلان پنج ساله‌ی ستراتیژیک و انکشاف اداره‌ی کمیسیون بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.

همچنان آقای مل، در داخل این نهاد از ایجاد یک کمیته‌یی که به گونه‌ی مرکز تحقیقاتی کار می‌کند؛ خبر داد. هدف از ایجاد این کمیته بلند بردن ظرفیت کارمندان این نهاد می‌باشد.

در این نشست علاوه بر آقای مل، معاونین دارالانشاء، مشاورین ارشد مقام کمیسیون، رئیس دفتر مقام و نماینده‌های برخی از ریاست‌های دفتر مرکزی این نهاد حضور داشتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط