آقای سید عصمت الله معاون و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد تنظیم هرچه بهتر امور روزانه، با برخی از روئسای مرکزی این نهاد تدویر جلسه کرد.

در این نشست روی موضوعات تدارکاتی، خدماتی، تشکیل و بودیجه‌ی سال 1400 خورشیدی بحث و گفت‌و گو صورت گرفت.

همچنان آقای مل، گزارشات ریاست‌های مربوطه را شنید و برای شان در بخش‌های مربوطه، وظایف جداگانه سپرد.

شایان ذکر است، که در این نشست علاوه بر حضور آقای مل، معاونین دارالانشای کمیسیون، رئیس دفتر مقام کمیسیون و روئسای مرکزی این نهاد حضور داشتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط