اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، پیرامون تنظیم هر چه بهتر فعالیت‌های روزمره و تطبیق فیصله‌های اتخاذ شده، بحث و تبادل نظر نمودند.

این نشست با حضور داشت همه اعضای کمیسیون، معاون عملیاتی دارالانشاء، رئیس دفتر مقام و مشاور روابط بین‌الملل کمیسیون، در مقر این نهاد برگزار شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط