کمیسیون مستقل انتخابات ورکشاپ نظرخواهی تخنیکی پیرامون پلان استراتیژیک پنج ساله‌ی خویش را در مقر این نهاد برگزار کرد.

خانم حواعلم نورستانی رئیس این نهاد، ضمن افتتاح ورکشاپ گفت: "سپاس‌گذاری می‌نمایم که بنا بر تصویب اعضای کمیسیون، کمیته‌ی تهیه مسوده پلان استراتیژیک تحت رهبری آقای علی شاه مصباح معاون ارتباطات استراتیژیک دارالانشای کمیسیون، مشاورین و ریاست های مربوطه کار را آغاز نموده و تا اکنون به گونه‌ی موفقانه به پیش رفته است".

همچنان خانم نورستانی، گنجانیدن نظریات و پیشنهادات اشتراکنندگان ورکشاپ را در این پلان استراتیژیک خیلی مهم خوانده و از آنها خواست، که نظریات و تجارب واقع‌بینانه خویش را برای غنامندی هر چه بیشتر این پلان در میان بگذارند.

آقای محمدعثمان فروتن، معاون عملیاتی دارالانشای کمیسیون داشتن پلان استراتیژیک برای یک اداره را نیاز مبرم دانسته، افزود: الویت بندی فعالیت ها و پیشبینی راه های تطبیقی پلان شده مهم بوده و خوشبختانه که کمیسیون این کار را روی دست گرفته است.

در همین حال آقای مصباح ضمن تشریح اجندای این ورکشاپ گفت، هدف از برگزاری این ورکشاپ جمع‌آوری نظریات اشتراک کنندگان در مورد اهداف، ارزش‌ها، تهدیدات، موانع و فرصت‌های کاری بخش های مختلف کمیسیون است.

در این ورکشاپ خانم حواعلم نورستانی رئیس، آقای محمدعثمان فروتن، معاون عملیاتی دارالانشاء، آقای علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک دارالانشاء، آقای نورولی خپلواک رئیس دفتر مقام کمیسیون، روئسا و مسئولین بخش های این نهاد اشتراک داشتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط