اعضاى رهبرى کميسيون مستقل انتخابات امروز دوشبنه نشست نوبتى خويش را در اتاق نشست هاى اين نهاد برگزار کردند.

در این نشست در مورد طرح استفاده از تذکره برقی منحیث اساس ثبت نام بایومتریک رای دهندگان، معاشات کارکنان قراردادی آگاهی عامه ولایت ننگرهار، تشکیل سال 1399، مسوده گزارش درس های آموخته شده از انتخابات ریاست جمهوری 1398 و ایمیل ارسالی از طرف آفیس بحث، گفت و گو شد.

همچنان به دارالانشای کمیسیون وظیفه داده شد که موضوعات مربوطه را تعقیب و تنظیم نماید.

در این نشست خانم حوا علم نورستانی رئیس، آقای سید عصمت الله مل معاون، آقای مسافر قوقندی، آقای اورنگ زیب، آقای محمد حنیف دانشیار و آقای مولانا محمد عبدالله کمیشنران کمیسیون، داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشاء و نور ولی خپلواک رئیس دفتر مقام کمیسیون حضور داشتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط