کمیسیون مستقل انتخابات نخستین نشست ماهوار جندر را در دفتر مرکزی این نهاد برگزار کرد.

خانم حواعلم نورستانی رئیس این نهاد، ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان گفت، خانم ها با وجود تهدیدات و مشکلات اجتماعی همواره در انتخابات و ادارات حضور فعال داشته اند.

خانم نورستانی افزود، رهبری کمیسیون مصمم است که درصدی بانوان را در کمیسیون افزایش داده و در تشکیل سال آینده بخش جندر را به سطح ولایات نیز توسعه دهد.

همچنان خانم رحیمه ظریفی منشی و کمیشنر این نهاد ضمن شنیدن مشکلات اشتراک کنندگان پیرامون چالش‌ها و مشکلات فرا راه خانم‌ها و استخدام شان در بست‌های دایمی این نهاد با آنها بحث و تبادل نظر نمود.

از سوی هم آقای علی شاه مصباح، معاون ارتباطات استراتیژیک دارالانشای کمیسیون از برگزاری این نشست حمایت کرده، افزود: "روحیه همکاری در کمیسیون فوق‌العاده خوب است، با آنهم تلاش می‌کنیم که این روحیه را بیشتر تقویت کنیم.

همچنان اضافه نمود که دارالانشای کمیسیون سعی می‌کند تا در پلان‌های بعدی خویش، برای مساعدت زمینه‌ی حضور بیشتر زنان و همچنان ارتقاء ظرفیت آنان، بیش از پیش تلاش نماید."

خانم انیسه کتبی مسوول جندر کمیسیون، هدف از برگزاری این نشست را حل و فصل مشکلات و ارتقای ظرفیت خانم‌های کارمند این اداره عنوان نموده، افزود: "این نشست هر ماه یک بار پیرامون مشکلات و چالش‌های سد راه خانم ها برگزار می‌گردد. همچنان برای جمع‌آوری شکایات در آینده‌ی نزدیک، یک صندوق شکایات در داخل این نهاد گذاشته می‌شود."

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط