کمیسیون مستقل انتخابات، ورکشاپ آنلاین دروس آموخته شده از انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 خورشیدی را برای احزاب سیاسی که دارای اعتبار نامه‌ و برخی نهادهای ناظر انتخاباتی، در مقر این نهاد برگزار کرد.

در نخست، آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون، ضمن ارایه معلومات کلی در مورد عملیات انتخابات ریاست جمهوری 1398 گفت، کمیسیون پس از راه اندازی ورکشاپ درس های آموخته شده با روسای ولایتی، اینک ورکشاپ مذکور را با احزاب و نهادهای ذیربط برگزار نموده و توقع میرود یافته های این برنامه بتواند در پلان انتخابات آینده مفید واقع گردد.

این درحالی است که کمیسیون پرسش‌های کتبی مربوطه را به احزاب سیاسی و نهادهای ذیربط که دارای اعتبارنامه اند، فرستاده و نظریات کتبی برخی نهادها را دریافت نمود. اکنون میخواهد از طریق این کنفرانس بحث و تبادل نظر بیشتر نمایند.

در این ویدیو کنفرانس زوم آقای سیدعصمت الله مل معاون کمیسیون، آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشاء، آقای محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشا، رؤسای پلان، آموزش‌های انتخاباتی، تکنالوژی معلوماتی و کارمندان تخنیکی کمیسیون و برخی از احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی که دارای اعتبارنامه اند، اشتراک داشتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط