حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر کاری اش با آقای پیتر من (Peter Mann) مسئول تدارکاتی و سرپرست پروژه انتخابات (UNESP) دیدار کرد.

طرفین در این دیدار بالای همکاری و هماهنگی های مشترک، درس های اموخته شده از انتخابات قبلی، ترتیب پلان ستراتیژیک، حمایت های بیشتر از آماده‌گی‌ها و پروگرام انتخاباتی بحث و تبادل نظر شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط