اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست مشترکی را با حضورداشت رئیس، معاونین و برخی از مسئولین ذیربط دارالانشا در صالون جلسات این نهاد برگزار کرد.

در این نشست مطابق به اجندا در مورد طرح های اصلاح فهرست رأی دهندگان، برگزاری ورکشاپ درس های آموخته شده از انتخابات گذشته، انتخابات شورای ولایتی، ولسوالی و ولسی جرگه ولایت غزنی، چگونگی نگهداری از دستگاه های بایومتریک، معلومات داخلی و ضمایم آن و موضوعات دیگر بحث و تبادل نظر شده و به بخش های ذیربط هدایات لازم سپرده شد.

در این مجلس خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، سید عصمت الله مل معاون این نهاد، مسافر قوقندی، اورنگ زیب، مولانا محمد عبدالله و محمد حنیف دانشیار کمیشنران کمیسیون، آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشاء، داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی، سید عبدالاحد رښتیا معاون مالی اداری، علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک دارالانشاء، نور ولی خپلواک رئیس دفتر مقام و مسئولين ذیربط حضور

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط