ما در حالی روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان را تجلیل می‌کنیم که متاسفانه خشونت در اشکال مختلف آن علیه زنان در کشور وجود دارد. زنان افغانستان که کوله بار تجارب تلخ خشونت دهه های متمادی را بدوش می‌کشند.

 نظام مردم محور بدون شک نتیجۀ مبارزات بی امان زنان قهرمانی است که در طول تاریخ پر افتخار کشور در جهت احقاق حق، تعالی زن و نهایتاً نهادینه سازی ارزش های انسانی قد افراشته و افتخارات ماندگاری را ثبت تاریخ زرین این مرز و بوم کرده اند. زنان پرافتخاری مانند گوهرشاد بیگم، ملالی و صد ها و هزاران زنی که به نماد رهبری مبتنی بر خرد، آزادی خواهی و تعالی انسانیت تبدیل شده اند.

 دست یابی به حقوق مدنی سیاسی که امروز شهروندان کشور از آن برخوردار اند را می‌توان نتیجۀ این مبارزات دانست. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به شهروندان خصوصاً بانوان زمینه آن را مساعد ساخته است تا عملا در تصمیم گیری های کلان کشور نقش داشته باشند. انتخابات به عنوان رکن اساسی دموکراسی و رای به عنوان حق تعیین تکلیف، بیش از همه برای زنان افغانستان که رنج، محنت و محرومیت در ابعاد مختلف آن‌را در طول سالیان متمادی متحمل شده اند از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. زنان ظرف هژده سال گذشته با استفاده از حقوق شان که در قوانین کشور تسجیل یافته است توانسته اند جایگاه شان را به عنوان یک قشر انکار نا پذیر جامعه تثبیت نموده و به شکل فزاینده ای روی تحولات کشور، در سطوح مختلف تاثیر گذار باشند. زنان این کشور علی الرغم تمام فشار ها و نا ملایمات توانسته اند تا در عرصه های مختلف (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره) به عنوان قشر فعال، پویا و روبرشد روی جریان ها تأثیر گزار بوده و نقش مثبت و در خور جایگاه شان را در جامعه ایفا نمایند.

 دموکراسی به عنوان یک نظام مورد قبول و مبتنی بر حق خود ارادیت و مبتنی بر خواست و ارادۀ مردم، همزمان با اینکه بیشترین میزان تأثیر گزاری روی وضعیت بانوان در کشور داشته به عین شکل توسعه و تحقق دموکراسی به عنوان نظام حق محور متاثر از حمایت، نقش و حضور گستردۀ بانوان این سرزمین است. زنان با حضور فعال خویش توانستند نه تنها آیندۀ خویش و نسل های بعدی بل آیندۀ افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، رو به رشد و با آیندۀ روشن را رقم بزنند.

 انتخابات به عنوان میکانیزم تحقق حق خود ارادیت و تعیین تکلیف در جامعه می‌تواند تبلور خواست و ارادۀ بانوان کشور به عنوان نیمۀ بزرگ پیکر جامعه باشد. امروز زنان تقریبا در تمام عرصه ها از جمله سیاست از حاشیه به متن آمده و به عنوان مرجع و منبع اصلی قدرت در جامعه عرض وجود کرده اند. زنان افغانستان ثابت ساخته اند که در تمام عرصه ها؛ از آموزش گرفته تا سطوح بلند تصمیم به بهترین شکل نقش ایفاء کرده و با حضور گستردۀ شان در تمام عرصه زمینه را برای تحقق اهداف و منافع ملی بهتر از هر کس دیگری رقم بزنند.

 موقعیت فعلی زنان هرچند امیدوار کننده است، اما بدون شک مطلوب نیست. هنوز هم خانم ها در بعضی از مناطق مورد تبعیض سیستماتیک قرار داشته و حقوق شان پایمال می‌شود. هنوز هم یک کمیت قابل توجه زنان از حق رای (بنا بر دلایل مختلف) محروم اند. ما هنوز راه طولانی تا رفع تمام انواع تبعیض و چالش ها در کشور داریم. رفع این چالش ها و مشکلات مستلزم عزم راسخ بانوان، حمایت های ممتد جامعۀ جهانی، نهاد های مدافع حقوق زنان، حکومت و تمام شهروندان این کشور است.

 کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یک نهاد مدیریت کننده و نظارت کنندۀ این پروسۀ ملی بیش از هر زمان دیگر به یک نهاد جندر شمول در سطح کشور تبدیل شده است. زنان تقریبا در تمام سطوح از رهبری هردو کمیسیون گرفته الی سطوح مدیریتی و عملیاتی، دارای نقش پر رنگ و ملموس اند.

 به امید تحقق حکومت مبتنی بر خواست و ارادۀ مردم از طریق رای مردم در کشور و به امید احقاق حق هرچه بیشتر خصوصاً برای بانوان این سرزمین.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط