کمیسیون مستقل انتخابات روند تسلیم گیری (In Take) نتایج روند بازشماری و تفتیش را در دفتر مرکزی این نهاد در حضور ناظرین و مشاهدین آغاز نمود.

از جمله پانزده ولایت که روند باز شماری و تفتیش در آن تکمیل گریده، تا اکنون مواد  شش ولایت به دفتر مرکزی مواصلت نموده است. از این میان بررسی مواد چهار ولایت پایان یافته یعنی برای مرحله درج سیستم و جمع‌بندی آماده بوده و کار بالای ولایت باقی‌مانده جریان دارد.

تا اکنون، روند بازشماری و تفتیش آراء در ولایات (غور، دایکندی، سمنگان، فراه، کندز، هرات، لوگر، بادغیس، ارزگان، بامیان، لغمان، میدان وردک، بلخ، و نیمروز...) پایان یافته و در ولایات باقی‌مانده جریان دارد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط