دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات پیرامون 137 هزار  و 102 هزار معلومات بایومتریکی رای‌دهندگان که مورد ملاحظۀ بعضی ستادهای انتخاباتی است، طی یک سیمینار به مسوولان رسانه‌ها، ناظرین، مشاهدین ملی و بین المللی معلومات مفصل ارائه نمود.

علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک دارالانشای کمیسیون در مورد تفاوت میان آمار رأی دهندگان و معلومات بایومتریکی رأی دهندگان توضیحات داده افزود: 137 هزارو 630 معلومات بایومتریکی رای دهندگان از چند محل خاص نبوده بلکه شامل 4563 محل مربوطه به 34 ولایت می‌شود. آقای مصباح جزئیات گزارش کمپنی دارملوک در مورد را نیز با اشتراک کنندگان شریک ساخته و به سوالات حاضرین پاسخ داد.

در همین حال سید عبدالاحد رښتیا معاون مالی و اداری دارالانشای کمیسیون در مورد 102 هزار معلومات بایومتریکی رای‌دهندگان معلومات داده گفت: "گزارشات واصله از کمپنی قراردادی (دارملوک) نشان میدهد این آرا مربوطه به 7 هزار محل بوده و تعداد معدودی آرا در آن محل استفاده شده، شواهد و قراین تقلب در آن مشاهده نمیشود."

آقای رښتیا به ادامه سخنانش گفت: "آرای موجود در صندوق های رأی‌دهی مطابق به معلومات بایومتریکی و سایر معیارات قانونی تفتیش و بازشماری شده، در نتیجه به آرای اعتبار داده میشود که اساس بایومتریک دارد. او افزود آرای غیر بایومتریک و خلاف طرزالعمل در هنگام تفتیش، بازشماری و ابطال آرا؛ نا معتبر شناخته شده و مستند سازی میشود."

در این نشست، اشتراک کنندگان نیز سوالات و نظریات شان را با تیم تخنیکی و مقامات کمیسیون شریک ساختند، که از سوی گردانندگان پاسخ داده شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط