کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری و تفتیش آراء را در 28 ولایت که متوقف شده بود، قرار است امروز (26 عقرب) دوباره آغاز کند.

قرار گزارش‌های به‌دست آمده، این روند در ولایات بدخشان، بغلان، هلمند، کندهار، پکتیکا، غور، خوست، زابل، کابل، غزنی، پروان، کاپیسا، ننگرهار، کنرها، ... همین اکنون در حضور ناظرین نامزادان ریاست جمهوری و ناظرین انتخاباتی، نمایندگان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و مشاهدین عملاٌ جریان دارد.

این درحالی است که این روند به تاریخ 18 عقرب در 34 ولایت آغاز شد که در برخی از ولایات با مخالفت برخی از ستادهای انتخاباتی رو برو گردید؛ که کمیسیون به دلیل پاسخ دادن به خواست‌های آنها این روند را متوقف ساخت و پس از مشوره با آنها این روند را دوباره آغاز کرد.

قابل ذکر است، از میان 34 ولایت روند بازشماری و تفتیش آراء در ولایات پکتیا، کنرها، نورستان، زابل، غور، دایکندی، سمنگان، فراه، کندز، هرات، لوگر، بادغیس، ارزگان، بامیان، لغمان، میدان وردک، بلخ، و نیمروز به پایان رسیده است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط