محترم اورنگ زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات

محترم اورنگ زیب کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات  محترم اورنگ زیب فرزند محمد حسن در ۱۰ حمل سال ۱۳۵۸ خورشیدی در یک خانواده متدین در ولایت پکتیا متولد شد. ایشان تحصیلات متوسطه و ثانوی را در لیسه شیرخان ولایت کندز به اتمام رسانید و در سال 1382 از همین لیسه فارغ گردید. آقای اورنگ زیب پس از فراغت از لیسه و سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1383وارد پوهنتون کابل شد و در سال 1386 از پوهنځی زراعت پوهنتون کابل به درجه عالی فارغ گردید.

آقای اورنگ زیب پس از تکمیل نمودن تحصیلات عالی از سال 1387/2/3 الی سال 1389/10/22 بحیث مدیر عمومی ترانسپورت وزارت تحصیلات عالی ایفای وظیفه نمود . موصوف از تاریخ 10/22/1389 الی 22/12/1390بحیث رئیس مالی و اداری ولایت پکتیکا توظیف گردید و بخاطر کارهای شایسته وی بار ها از سوی والی این ولایت مورد تقدیر قرار گرفته است. ایشان پس از دستاورد های زیاد در ولایت پکتیکا از طریق پروسه رقابت آزاد بحیث رئیس تهیه و تدارکات اداره مستقل ارگانهای محل در کابل توظیف گردید و از سال 24/12/1390 الی 15/8/1392 در آنجا مشغول وظیفه بود . بتاریخ 18/8/1392 از طریق رقابت آزاد و بر اساس منظوری ریاست جمهوری بحیث معاون مالی و اداری دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات مقرر و ایفای وظیفه نموده است.

و در این اواخر محترم اورنگ زیب به رویت قانون جدید انتخابات و از طریق انتخابات نامزدان ریاست جمهوری انتخابات سال ۱۳۹۸ در ارگ ریاست جمهوری با کسب بیشترین آرأ و به اساس فرمان شماره (۱۵۵) مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری در زمره ای کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات بحیث کمیشنر تعین گردید.

محترم مولانا عبدالله معاون کمیسیون مستقل انتخابات

محترم مولانا عبدالله معاون کمیسیون مستقل انتخابات  

محترم مسافر قوقندی منشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات

محترم مسافر قوقندی منشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات

محترم مسافر قوقندی فرزند مرحوم محمد رحیم بتاریخ ۲۴/عقرب/۱۳۶۱ هجری شمسی مطابق ۱۶/نوامبر/۱۹۸۲ میلادی در ولایت کابل در یک خانواده روشنفکر و متدین دیده به جهان گشوده است، ایشان متأهل بوده و دارای چهار فرزند می‌باشد.

موصوف تعلیمات ابتدائیه خود را در لیسه فامیلی های ریشخور کابل، دوره متوسط را در لیسه شهید بلخی در ولایت بلخ و دوره لیسه خود را به سال ۱۳۷۸ در لیسه ابن یمین ولایت جوزجان موفقانه به درجه اعلی به اتمام رسانیده اند.

محترم قوقندی در سال ۱۳۸۰ با روی کار آمدن حکومت جدید از طریق پروسه امتحان کانکور شامل فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ گردیده اما مشکلات مالی، اقتصادی و چالش های روزگار مجال ادامه تحصیل را بعد از مدت دو سال برای موصوف نداد.

مسافر مأیوس و محزون نگردیده با دشواری های زنده گی دست و پنجه نرم کرده در پهلوی آنکه کار مینمود بار دیگر بنابر ذوق و علاقه ای خاص که در فراگیری علم و دانش داشت در پروسه امتحان کانکور بخت آزمائی کرده و در فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل راه یافته وی در سال ۱۳۹۲ از فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل (از بخش شبانه) به درجه کدر فارغ گردید. و به تعقیب آن محترم قوقندی در سال ۱۳۹۴ برنامه ماستری خود را در بخش تساوی جندر در پوهنتون کابل آغاز و در سال ۱۳۹۶ موفقانه به پایه اکمال رساند.

  محترم قوقندی منشی ( دو دوره) و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات دارای تجربه 12 ساله در پست های مختلف دولتی و رسانه ها میباشد.

- از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸ بحیث کارمند/ مامور روابط عامه ریاست روابط بین الملل وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین 

- از ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ منحیث خبرنگار تلویزیون نگاه

- از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ بحیث خبرنگار و پرودیوسر خبر های اقتصادی تلویزیون آریانا

و  از سال ۱۳۹۲ الی ۱۲/حوت/۱۳۹۷ بصفت رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت صنعت و تجارت ایفای وظیفه نموده اند.  قابل یادآوریست که موصوف در بخش های فوق الذکر بالترتیب دست آورد های زیادی داشته و باعث تغییرات چشمگیری در بخش های مربوطه گردیده است.

البته محترم مسافر قوقندی در انتخابات های گذشته ریاست جمهوری, پارلمانی و شورا های ولایتی  منحیث مشاهد فعال اشتراک نموده و بصورت جدی و بی طرفانه بخاطر تأمین شفافیت در پروسه های انتخاباتی و حمایت از دموکراسی به گونه داوطلبانه کار و نظارت نموده است.

 محترم قوقندی در سال ۱۳۹۶ از جانب جلالتمآب رئیس جمهور اسلامی افغانستان با تفویض مدال میر مسجدی خان مورد تقدیر قرار گرفته است و در جریان دوره های کار و فعالیت شان از سوی نهاد های مختلف ایضأ تقدیر نامه های زیادی را کسب نموده اند. و در این اواخر محترم مسافر قوقندی به رویت قانون جدید انتخابات و از طریق انتخابات نامزدان ریاست جمهوری انتخابات سال ۱۳۹۸ در ارگ ریاست جمهوری با کسب بیشترین آرأ و به اساس فرمان شماره (۱۵۵) مورخ 12/12/1397 مقام عالی ریاست جمهوری در زمره ای کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات بحیث کمیشنر تعین گردید و در انتخابات داخلی این کمیسیون با توافق کل آراء منحیث منشی نیز برگزیده شد.

خانم حوا علم نورستانی کمشنرکمیسیون مستقل انتخابات

خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات

حوا علم نورستانی فرزند حاجی پاینده محمد خان توره خیل، نواسۀ فیض محمد خان و کواسۀ سپهسالار محمد علم خان بوده و در یک خانوادۀ مشهور و متنفذ در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار دیده به جهان گشود.

سوابق تحصیلی  

حوا علم نورستانی، تحصیلات ابتدایی و ثانوی خویش را در ولایت ننگرهار به اتمام رسانده است. او دارای سند لیسانس در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون کابل و ماستری در رشتۀ روابط بین الملل است.

محترم سید عصمت الله "مل" کمشنرکمیسیون مستقل انتخابات

محترم سید عصمت الله

محترم سید عصمت الله "مل" فرزند سید احمد الله در سال ۱۳۶۱ هجری شمسی در یک خانواده روشنفکر و متدین دیده به جهان گشوده است. ایشان متأهل بوده و زبان مادری ایشان پښتو میباشد و به زبان انگلیسی هم بلدیت دارند. 

موصوف تحصیلات خویش را الی  صنف ۱۴ در انستیتوت تخنیکم نفت و گاز رشته تکنالوژی کیمیاوی (تخنیکم نفت و گاز ولایت بلخ) به پایان رسانیده و سند لیسانس را از پوهنځی انجنیری رشته تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون بلخ به دست اورده است. برنامۀ ماستری وی درپوهنځی اداره و تجارت رشته اداره عامه پوهنتون دنیا جریان دارد. 

تجارب کاری:

مسئول اداری و امنیتی زون ساحوی شمال (کمیسیون مستقل انتخابات) از سال (۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰)

مسئول اوپراتیفی (شورای عالی صلح) ولایت بلخ از سال (۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱)

کارمند ریاست مواد نفتی و گاز مایع حیرتان ولایت بلخ از سال (۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷)

معاون کمیسیون مستقل انتخابات از سال (۱۳۹۹ الی ۱۳۹۷)

و در این اواخر آقای مل به رویت قانون جدید انتخابات و از طریق انتخابات نامزدان ریاست جمهوری انتخابات سال ۱۳۹۸ در ارگ ریاست جمهوری با کسب بیشترین آراء و به اساس فرمان شماره (۱۵۵) مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری در زمره ای کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات بحیث کمیشنر تعین گردید.

محترم محمد حنیف دانشیار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات

محترم محمد حنیف دانشیار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات  محمدحنیف «دانشیار»، فرزند زوارشاه، در سال 1362 خورشیدی، در یک خانواده‌ی متدین و فرهنگی در منطقه‌ی مرادینه‌ی ولسوالی مالستان ولایت غزنی، دیده به جهان گشوده است. آقای دانشیار، دوره‌‌های ابتدائیه، متوسطه و لیسه را در لیسه‌ی عالی مرادینه‌ی ولسوالی مالستان ولایت غزنی با کسب درجه‌ی اعلی، به پایان رسانیده و پس از سپری نمودن موفقانه‌ی امتحان کانکور در سال 1384، در پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل، شامل تحصیلات عالی گردید.

وی، در زمان تحصیل، ضمن فعالیت‌های گسترده‌ی اجتماعی و فرهنگی، به عنوان رئیس هیئت رهبری سازمان جنبش نوین افغانستان و رئیس کانون خدمتگذاران، اصلاحات و صلح (خاص) نیز فعالیت داشته است. وی، در سال 1387 خورشیدی، با کسب نمره‌ی عالی از رشته‌ی جامعه شناسی دانشگاه کابل فارغ التحصیل شده‌ و اکنون نیز در حال تحصیل ماستری در رشته‌ی اداره عامه‌ی دانشگاه دنیا بوده و به دو زبان ملی (دری و پشتو) تسلط داشته و با زبان انگلیسی نیز آشنایی دارند.

آقای دانشیار، بیش از 5 سال (1392 – پایان 1397)، به عنوان سخنگو و رئیس اطلاعات و ارتباط عامه‌ی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر؛ 3 سال به‌حیث آمر نظارت و ارزیابی اداره ارگان‌های محلی؛ و 2 سال به عنوان مدیر عمومی پروژه‌ و مدیر مالی و اداری موسسه‌ی راه‌سبز با افتخار، ایفای وظیفه نموده است. وی، در پایان سال 1397، نامزد پُست کمیشنری کمیسیون‌ مستقل انتخابات شدند که با اخذ آرای لازم از سوی نامزدان ریاست جمهوری، به عنوان کمیشنر انتخاب گردید. اکنون، ایشان متعهدانه به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات ایفای وظیفه می‌نمایند.

مهم‌ترین دستاوردهای ایشان در زمان تصدی پست‌های قبلی قرار ذیل‌ است:

 • طرح و تدوین پالیسی آگاهی عامه در خصوص مبارزه با مواد مخدر؛
 • طرح، تدوین و تطبیق استراتیژی‌های ارتباطات (داخلی، خارجی، حالات بحرانی - رسانه‌ای و جندر) بین سال‌های 1393-1397؛
 • طرح، تدوین و تطبیق برنامه‌ی هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر که پس از 1394، درج تقویم ج.ا.ا نیز شده است؛
 • جلب همکاری‌های مالی و تخنیکی دونرهای خارجی و مخصوصا دفتر آی ان ال ایالات متحده امریکا در خصوص مبارزه‌ی تبلیغاتی علیه مواد مخدر؛
 • ایجاد شبکه‌ی خبرنگاران ملی و محلی به منظور مبارزه‌ با مواد مخدر؛ و
 • ایجاد مکانیزم‌های موثر نظارتی برای نظارت از عملکرد ارگان‌های محلی در اداره مستقل ارگان‌های محل.

خانم رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات

خانم رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات  

معلومات شخصي : 

اسم : رحيمه ظريفی

اسم پدر: محمد جمعه

 سکونت اصلی : ولسوالی خلم ولایت بلخ .

 سوابق تحصيلي:

 • لسانس اقتصاد 1391 الی 1394 موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب
 • فارغ صنف چهارده در بخش محاسبه 1388 الی 1390 موسسه تعلیمات عالی  فرهنگ بغلان (شهر پلخمری)
 • سند فراغت صنف دوازدهم 1364 ليسه عالي نسوان مركزي ولايت كندز اول نمره عمومي
 • کورس  شش ماهه مدیرت ورهبری از طریق کمیسیون اصلاحات اداری 1388

 تجارب كاري:

 • منشی و کمشنر کمیسیون مستقل انتخابات ۱۳۹۹ الی ۱۳۹۸
 • کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات ۱۳۹۷
 • شورای عالی صلح مسؤول شبکۀ مادران صلح  در ولایات کندهار – بغلان – کاپیسا از1395 الی 1397
 • کار روی مکانیزم کاری شبکه مادران صلح                 
 • ایجاد شبکه مادران صلح به اشتراک فعالین زنان ولایات
 • تدویر نشست ها با فعالین زنان در مورد تقویت شبکه و ارتقای ظرفیت فعالین زن درپروسه صلح

رئيس پاليسي و پلان  وزارت امورزنان 1391الی 1395

 • هماهنگي، كنترول ونظارت درجمع آوری ،تهيه وتوحید  پلان ها وگزارشات در سطح مرکز و 34 ولایت.
 • ماهنگی در تنظیم جلسات در سطح ملی و بین المللی،سفرها ،گزارشات کنوانسیون ها ،تجلیل از روز های ملی و بین المللی ، ملاقات رهبری وزارت و جلب کمک هادر برنامه های زنان . 
 • انعکاس فعالیت های وزارت در سطح ملی و بین المللی از طریق مطبوعات

اجراات در ریاست پالیسی و پلان

 • تهیه سه دور گزارش نظارتی از پلان کاری ملی برای زنان افغانستان .
 • تهیه رهنمود پالیسی ها از دیدگاه جندر .
 • تهیه پلان استراتیژیک وزارت .
 • تهیه گزارشات و پلان های سالانه وزارت.
 • امضاء(65) تفاهمنامه با نهاد های ملی و بین المللی .
 • ثبت (200)انجوجهت ایجاد هماهنگی در تطبیق برنامه ها برای زنان افغانستان.
 • تهیه پالیسی حضور و نقش فعال زنان درانتخابات .

 رئيس رياست امورزنان بغلان 1387 الی 1391

داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات

داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات

 داکتر حبیب الرحمن ننگ در سال 1354 هجری شمسی برابر با 1975 میلادی، در یک خانواده اهل علم، معارف پرور و متدین در قریه میدانی ولایت لغمان به دنیا آمد. موصوف تعلیمات ابتدایی اش را در ولایت لغمان و دوره لیسه را در ولایت ننگرهار به درجه عالی به اتمام رسانید.

داکتر حبیب الرحمن ننگ تحصیلات عالی اش را در پوهنتون بلخ ادامه داده و در سال 1383 از رشته طب فارغ گردید. محترم داکتر ننگ در بین سال های 2004 الی 2017 میلادی با ارگان ها و نهادهای ملی و بین¬المللی در بخش¬های صحی، اجتماعی و سیاسی، همکاری و فعالیت نموده است.

داکتر ننگ سفرهای علمی و رسمی زیادی به کشورهای آسیایی از جمله مالیزیا، کمبودیا، تاجکستان و...داشته است که تجربیاتِ مهم اجتماعی و سیاسی از این سفرها کسب نموده است. همچنان حبیب الرحمن ننگ با اشتراک در برنامه¬های ارتقای ظرفیت در داخل و خارج کشور؛ تجربه و معلومات رهبری در سطح ملی و بین المللی را کسب نموده است.

داکتر ننگ در سال 1396 هجری شمسی به عنوان متخصص انتخابات ایفای وظیفه نموده و در سال 1397 طی فرمان اختصاصی مقام عالی ریاست جمهوری در بست خارج رتبه به عنوان رییس عمومی دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات، مقرر گردید.
رییس عمومی دارالانشا برعلاوه تسلط کامل به زبان های رسمی کشور (پشتو ودری ) به زبان های انگلیسی و عربی نیز بلدیت دارد.

 

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط