شمارش معکوس روز انتخابات

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تا شنبه، ۶ میزان ۱۳۹۸ - روز انتخابات ریاست جمهوری

اخبار تازه

تاریخ انتشار 12 اسد 1400

بررسی مسوده پلان استراتیژیک پنج‌سالۀ کمیسیون!

مسوده پلان استراتیژیک پنج‌سالۀ کمیسیون مستقل انتخابات، توسط معاون ارتباطات استراتیژیک دارالانشای این نهاد، به رئیس و اعضای کمیسیون، پشکش گردیده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاریخ انتشار 12 اسد 1400

جریان پروسۀ شارت لیست بست‌های سوم و چهارم کمیسیون!

پروسۀ شارت لیست 49 بست سوم و چهارم خدمات مُلکی کمیسیون مستقل انتخابات، با حضورداشت کمیتۀ استخدام که مشتمل بر نمایندگان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات مُلکی، منابع بشری، جندر و ریاست‌های مربوطۀ کمیسیون مستقل انتخابات است، همه روزه (شنبه – پنج‌شنبه) در مقر این نهاد جریان دارد.

تاریخ انتشار 11 اسد 1400

تشریح پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات مُلکی!

پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات مُلکی، طی یک پریزنتیشن به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، در مقر این نهاد تشریح شد.

بر اساس معیارهای بین‌المللی، حضور ناظرین و مشاهدین در روندهای مختلف انتخاباتی، متضمن برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و همه شمول است. ناظرین و مشاهدین می‌توانند با نظارت دقیق از روند برگزاری انتخابات، نه تنها مانعِ تقلب و جرایم انتخاباتی گردند، بلکه از این طریق منازعات پسا انتخاباتی را نیز کاهش می‌دهند. ناظرین و مشاهدین انتخاباتی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعتبارنامه دریافت می‌کنند، دارای مسوولیت‌ها و مکلفیت‌های آتی می‌باشند:

الف. ناظرین و مشاهدین داخلی

ناظرین داخلی که از سوی احزاب سیاسی و کاندیدان مستقل جهت نظارت از روند انتخابات معرفی می‌شوند، براساس قانون انتخابات، دارای حقوق و مکلفیت‌های ذیل می‌باشند:

 • کسب اعتبارنامه از کمیسیون و دسترسی به معلومات مطابق طرزالعمل‌ مربوط.
 • نظارت از تخصیص و انتقال مواد انتخاباتی، بازشدن مراکز و محلات رای‌دهی، جریان رای‌دهی شمارش آرا، درج نتایج در فورم، قرار دادن فورم نتایج در خریطه‌ی مخصوص، محلات نگهداری مواد انتخاباتی، بازشماری آرا، محل دریافت خریطه‌های مخصوص (انتک) و مرکز ملی جمع بندی آرا.
 • تقدیم اعتراض یا شکایت از طرف ناظر به مرجع مربوط در صورت مشاهده‌ی تخلف و جرم انتخاباتی.
 • تهیه گزارش از روند انتخابات (و رعایت اصل واقعیت حین تهیه گزارش) توسط مشاهد و درج شکایت توسط ناظر.
 • خودداری از شایعه پراگنی و ایجاد تشنج و رعایت سایر موارد پیش‌بینی شده در قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‌های مربوطه.

ب. ناظرین و مشاهدین بین‌المللی

ناظرین و مشاهدین بین‌المللی حق دسترسی به معلومات در روند انتخابات را دارا بوده و می‌توانند در موعد معینه از روند انتخابات، طور بی‌طرفانه گزارش تهیه و آن را به کمیسیون، حکومت، نمایندگی دفتر ملل متحد و رسانه‌ها ارایه نمایند. ناظرین و مشاهدین بین‌المللی مکلف به رعایت احکام قانون انتخابات، سایر اسناد تقینینی نافذه و طرزالعمل‌های مربوط بوده و حق اعتراض و شکایت را به کمیسیون شکایات انتخاباتی دارند.

نکات ضروری:

 • هرگاه ناظر و مشاهد حین شمارش آرا حاضر نباشد، مسوول مرکز رای‌دهی به شمارش آرا اقدام نموده و عدم حضور ناظر و مشاهد را در ژورنال ثبت نماید. در این حالت آرای محل زمانی معتبر شمرده می‌شود که شکایت در مورد آن درج نگردیده باشد.
 • هیچ شخص، حق ندارد ناظر و مشاهد را از محل رای‌دهی و شمارش آرا خارج نماید، مگر اینکه شمارش آرا صورت گرفته و صندوق‌های رای‌ مهر و لاک گردیده باشد.
 • ناظرین و مشاهدین می‌توانند در صورت مشاهده‌ی موارد آتی، اعتراض کنند: واجد شرایط نبودن رای‌دهنده، نبود تصدیق ثبت‌نام در پشت تذکره‌ی رای‌دهنده، عدم مطابقت تصدیق ثبت‌نام رای‌دهنده با خود شخص و رای‌دادن دوباره. اعتراض زمانی مطرح شده می­تواند که فرد، ورق رای‌ را قبل از انداختن در صندوق رای­دهی به دست آورده باشد. در صورتی‌که برای رفع تشویش ناظرین و مشاهدین از سوی مسوولان محل رای‌دهی اقدامات قناعت‌بخش صورت نگیرد، ناظرین و مشاهدین می‌توانند اعتراض خویش را در دفاتر ولایتی کمیسیون و کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت نمایند.

محدودیت­ها:

 • ناظرین و مشاهدین نمی­توانند در روند انتخابات در باره‌ی رای­دهی و سرّی بودن رای کسی دخالت کنند. آنها نباید به دریافت امور شخصی رای­دهندگان تلاش کنند. همچنان، آنها نمی‌توانند در امور اجرایی انتخابات دخیل باشند و یا با رای­دهندگان در زمینه‌ی رای­دهی همکاری کنند. اگر تعداد ناظرین ومشاهدین در یک محل نگنجد مدیر مرکز یا رئیس محل می­تواند آنها را به نوبت اجازه‌ی حضور به داخل محل رای­دهی بدهد.
 • در جریان انتخابات و شمارش آرا، تنها ناظرین زن می­توانند به مراکز و محلات مربوط به زنان حضور داشته باشند.
 • کمیسیون مستقل انتخابات می­تواند درصورت نقض اصول رفتار، اعتبار نامه‌ی حزب سیاسی یا نهاد مشاهد و یا کارت­های شناسایی ناظرین و مشاهدان را باطل اعلام نماید.

برای دریافت معلومات بیشتر در باره حقوق و مکلفیت‌های ناظرین و مشاهدین به شماره‌ی ۱۹۰ تماس بگیرید و یا به قانون انتخابات و لایحه مربوطه در وب‌سایت کمیسیون (www.iec.org.af)مراجعه نمایید.

برگه‌ی معلوماتی شماره ۸

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط