شمارش معکوس روز انتخابات

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تا شنبه، ۶ میزان ۱۳۹۸ - روز انتخابات ریاست جمهوری

اخبار تازه

تاریخ انتشار 12 اسد 1400

بررسی مسوده پلان استراتیژیک پنج‌سالۀ کمیسیون!

مسوده پلان استراتیژیک پنج‌سالۀ کمیسیون مستقل انتخابات، توسط معاون ارتباطات استراتیژیک دارالانشای این نهاد، به رئیس و اعضای کمیسیون، پشکش گردیده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاریخ انتشار 12 اسد 1400

جریان پروسۀ شارت لیست بست‌های سوم و چهارم کمیسیون!

پروسۀ شارت لیست 49 بست سوم و چهارم خدمات مُلکی کمیسیون مستقل انتخابات، با حضورداشت کمیتۀ استخدام که مشتمل بر نمایندگان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات مُلکی، منابع بشری، جندر و ریاست‌های مربوطۀ کمیسیون مستقل انتخابات است، همه روزه (شنبه – پنج‌شنبه) در مقر این نهاد جریان دارد.

تاریخ انتشار 11 اسد 1400

تشریح پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات مُلکی!

پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات مُلکی، طی یک پریزنتیشن به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، در مقر این نهاد تشریح شد.

کمیسیون مستقل انتخابات در هماهنگی نزدیک با نهادهای امنیتی، زمینه‌ی تامین امنیت انتخابات را برای اشتراک رای‌دهندگان در تمامی مراکز رای‌دهی، به‌گونه‌ی لازم فراهم کرده است. تامین امنیت مراکز رای‌دهی براساس اسناد تقنینی و تفاهم‌نامه‌های امضاشده، مسوولیت اصلی نهادهای امنیتی بوده و نیروهای امنیتی می‌توانند در مراکز رای‌دهی جهت تامین امنیت حضور یابند.

ناظمان ساحوی و مسوولان مراکز رای‌دهی مسوولیت تامین نظم در مراکز رای‌دهی را در روز انتخابات بر عهده دارند و کارمندان انتخابات، رای‌دهندگان، ناظران، مشاهدان و مهمانان خاص در محلات رای‌دهی مکلف‌اند تصامیم قانونی ناظمان ساحوی و مسوولان مراکز رای‌دهی را رعایت کنند.

در نظر گرفتن نکات ضروری هنگام حضور در مراکز رای‌دهی:

  • به استثنای مسوولین امنیتی، هیچ فرد دیگری نمی­تواند اسلحه و یا چیز دیگری که قابلیت استفاده به عنوان اسلحه را داشته باشد، در داخل و یا حتی در ۱۰۰ متری مراکز رای­دهی حمل کند.
  • مسوولان امنیتی می­توانند در صورت نیاز به برقراری و حفاظت نظم و یا به درخواست ناظران و یا مسوولان مراکز رای­دهی، همراه اسلحه‌ی خویش به مراکز رای­دهی داخل شده و بعد از تأمین نظم، باید مراکز رای­دهی را هر چه زودتر ترک کنند.

مسوولان امنیتی باید:

  • امنیت بیرونی مراکز رای­دهی را تامین کنند.
  • جلو بی نظمی را در محدوده‌ی مراکز رای­دهی بگیرند.
  • نظر به درخواست مسوولان مراکز یا محلات رای­دهی در تامین نظم در داخل محلات رای­دهی همکاری کنند.
  • نظر به درخواست مسوول مرکز رای­دهی، شخصی را که باعث اخلال پروسه می‌شود، از مرکز رای­دهی دور سازند.
  • امنیت مواد مربوط انتخابات را نظر به تقاضای رئیس محل رای­دهی تامین کنند.

یادداشت1: وزارت امور داخله، مسوولان امنیتی را که در زمینه‌ی طرزالعمل‌های انتخابات آموزش دیده، برای امنیت روز انتخابات در مراکز رای­دهی توظیف خواهند کرد.

یادداشت2: نیروهای اردوی ملی نیز می­توانند در تامین امنیت مراکز رای­هی با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنند.

یادداشت3: نیرو های بين المللي نیز می‌توانند در حالات وخیم برای تامین امنیت پروسه‌ی رای­دهی اقدام نمایند.( مشروط به درخواست حکومت افغانستان)

برای دریافت معلومات بیشتر به شماره ۱۹۰  تماس بگیرید.

رای شما آینده‌ی شما

 

صفحه معلوماتی ۴

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط