شمارش معکوس روز انتخابات

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تا شنبه، ۶ میزان ۱۳۹۸ - روز انتخابات ریاست جمهوری

اخبار تازه

تاریخ انتشار 07 اسد 1400

پیام تبریکی کمیسیون مستقل انتخابات به مناسبت گرامیداشت از روز ملی بیرق

هیأت رهبری و کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات، روز ملی بیرق (هفتم اسد) را گرامی داشته و بیرق کشور را سمبول وحدت ملی افغان‌ها میداند.

تاریخ انتشار 07 اسد 1400

تجلیل از روز ملی بیرق

مراسم گرامی‌داشت از روز ملی بیرق کشور با حضور داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، رؤسا، کارمندان و سربازان قطعۀ محافظت کمیسیون در مقر این نهاد برگزار گردید.

کمیسیون مستقل انتخابات در هماهنگی نزدیک با نهادهای امنیتی، زمینه‌ی تامین امنیت انتخابات را برای اشتراک رای‌دهندگان در تمامی مراکز رای‌دهی، به‌گونه‌ی لازم فراهم کرده است. تامین امنیت مراکز رای‌دهی براساس اسناد تقنینی و تفاهم‌نامه‌های امضاشده، مسوولیت اصلی نهادهای امنیتی بوده و نیروهای امنیتی می‌توانند در مراکز رای‌دهی جهت تامین امنیت حضور یابند.

ناظمان ساحوی و مسوولان مراکز رای‌دهی مسوولیت تامین نظم در مراکز رای‌دهی را در روز انتخابات بر عهده دارند و کارمندان انتخابات، رای‌دهندگان، ناظران، مشاهدان و مهمانان خاص در محلات رای‌دهی مکلف‌اند تصامیم قانونی ناظمان ساحوی و مسوولان مراکز رای‌دهی را رعایت کنند.

در نظر گرفتن نکات ضروری هنگام حضور در مراکز رای‌دهی:

  • به استثنای مسوولین امنیتی، هیچ فرد دیگری نمی­تواند اسلحه و یا چیز دیگری که قابلیت استفاده به عنوان اسلحه را داشته باشد، در داخل و یا حتی در ۱۰۰ متری مراکز رای­دهی حمل کند.
  • مسوولان امنیتی می­توانند در صورت نیاز به برقراری و حفاظت نظم و یا به درخواست ناظران و یا مسوولان مراکز رای­دهی، همراه اسلحه‌ی خویش به مراکز رای­دهی داخل شده و بعد از تأمین نظم، باید مراکز رای­دهی را هر چه زودتر ترک کنند.

مسوولان امنیتی باید:

  • امنیت بیرونی مراکز رای­دهی را تامین کنند.
  • جلو بی نظمی را در محدوده‌ی مراکز رای­دهی بگیرند.
  • نظر به درخواست مسوولان مراکز یا محلات رای­دهی در تامین نظم در داخل محلات رای­دهی همکاری کنند.
  • نظر به درخواست مسوول مرکز رای­دهی، شخصی را که باعث اخلال پروسه می‌شود، از مرکز رای­دهی دور سازند.
  • امنیت مواد مربوط انتخابات را نظر به تقاضای رئیس محل رای­دهی تامین کنند.

یادداشت1: وزارت امور داخله، مسوولان امنیتی را که در زمینه‌ی طرزالعمل‌های انتخابات آموزش دیده، برای امنیت روز انتخابات در مراکز رای­دهی توظیف خواهند کرد.

یادداشت2: نیروهای اردوی ملی نیز می­توانند در تامین امنیت مراکز رای­هی با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنند.

یادداشت3: نیرو های بين المللي نیز می‌توانند در حالات وخیم برای تامین امنیت پروسه‌ی رای­دهی اقدام نمایند.( مشروط به درخواست حکومت افغانستان)

برای دریافت معلومات بیشتر به شماره ۱۹۰  تماس بگیرید.

رای شما آینده‌ی شما

 

صفحه معلوماتی ۴

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط