شمارش معکوس روز انتخابات

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تا شنبه، ۶ میزان ۱۳۹۸ - روز انتخابات ریاست جمهوری

اخبار تازه

تاریخ انتشار 12 اسد 1400

بررسی مسوده پلان استراتیژیک پنج‌سالۀ کمیسیون!

مسوده پلان استراتیژیک پنج‌سالۀ کمیسیون مستقل انتخابات، توسط معاون ارتباطات استراتیژیک دارالانشای این نهاد، به رئیس و اعضای کمیسیون، پشکش گردیده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاریخ انتشار 12 اسد 1400

جریان پروسۀ شارت لیست بست‌های سوم و چهارم کمیسیون!

پروسۀ شارت لیست 49 بست سوم و چهارم خدمات مُلکی کمیسیون مستقل انتخابات، با حضورداشت کمیتۀ استخدام که مشتمل بر نمایندگان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات مُلکی، منابع بشری، جندر و ریاست‌های مربوطۀ کمیسیون مستقل انتخابات است، همه روزه (شنبه – پنج‌شنبه) در مقر این نهاد جریان دارد.

تاریخ انتشار 11 اسد 1400

تشریح پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات مُلکی!

پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات مُلکی، طی یک پریزنتیشن به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، در مقر این نهاد تشریح شد.

میعاد مبارزات انتخاباتی

بر اساس حکم بند 1 فقره (1) ماده هفتاد و ششم قانون انتخابات و ماده‌ی سوم لایحه‌ی مبارزات انتخاباتی (در انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان سال 1398)، میعاد مبارزات انتخاباتی برای کاندیدان ریاست جمهوری، (60) روز در نظر گرفته شده و این دوره (48) ساعت قبل از آغاز روز انتخابات به پایان می‌رسد.

شرایط مبارزات انتخاباتی و مکلفیت‌های کاندیدان و احزاب سیاسی

 1. کاندیدان، احزاب و ائتلاف‌های احزاب سیاسی، می‌توانند در محدوده‌ی زمانی تعیین‌شده، با در نظرداشت قوانین، لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی و با رعایت تعهدنامه مربوط (ناظرین و مشاهدین) و سایر مصوبات کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیته‌ی رسانه‌ها فعالیت‌های مربوط به مبارزات انتخاباتی خویش را تنظیم و به پیش ببرند.
 2. کاندیدان، احزاب و ائتلاف‌های احزاب سیاسی در خلای میان نشر فهرست نهایی کاندیدان و آغاز دوره‌ی مبارزات انتخاباتی، دوره‌ی سکوت و روز انتخابات نمی‌توانند به مبارزات انتخاباتی (تشکیل اجتماعات، حضور در رسانه‌های تصویری، چاپی و رادیویی به منظور اعلام خط‌مشی‌های سیاسی و کمپاینی، و نشر و نصب پُل‌ساین‌های، پوسترها و بیلبوردها، صفحات اجتماعی و یا ارسال پیام‌ها از طریق تلفن و شبکه‌های اجتماعی) مبادرت ورزند.
 3. کاندیدان، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی و طرفداران شان نمی‌توانند در امور مبارزات انتخاباتی کاندیدان یا احزاب دیگر مداخله نموده، یا مواد تبلیغاتی سایر کاندیدان را تخریب و یا در فعالیت‌های آن‌ها مزاحمت و یا موانع ایجاد نمایند.
 4. برنامه‌های مبارزات انتخاباتی نباید نظم عامه را مختل سازد.
 5. کاندیدان، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی نباید زمینه‌ی اشتراک منسوبین قوای مسلح، قضات، سارنوالان و کارکنان دولت را در برنامه‌های مبارزات انتخاباتی شان فراهم سازند. ارگان‌های امنیتی، قضات، سارنوالان و کارکنان دولت نیز نمی‌توانند در مبارزات انتخاباتی کاندیدان، احزاب و یا ائتلاف‌های سیاسی مداخله نمایند.
 6. کاندیدان، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی نباید از اطفال جهت پیشبرد برنامه‌های مرتبط به مبارزات انتخاباتی شان استفاده نمایند.
 7. کاندیدان، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی، نمی‌توانند از اتباع کشورهای خارجی و نهادهای خارجی در فعالیت‌های مربوط به مبارزات انتخاباتی دعوت نموده و زمینه اشتراک آن‌ها را در اینگونه فعالیت‌ها فراهم سازند. همچنان، اتباع خارجی و نهادهای خارجی نمی‌توانند در فعالیت‌ها و مبارزات انتخاباتی کاندیدان اشتراک نمایند.
 8. هیچ‌شخصی نمی‌تواند شهروندان کشور را جبراً به اشتراک یا عدم اشتراک در مبارزات انتخاباتی کاندیدان و احزاب سیاسی وادار سازد.
 9. کاندیدان، احزاب، ائتلاف‌های سیاسی، و طرفداران شان، نباید از علایم و نشان‌های مربوط به کمیسیون، کمیسیون شکایات، کمیته رسانه‌ها و ادارات دولتی در تبلیغات و مبارزات انتخاباتی شان استفاده نمایند.
 10. کاندیدان نباید در مبارزات انتخاباتی شان به موضوعاتی که باعث تحریک خشونت و برانگیختن احساسات (قومی، گروهی، مذهبی، لسانی، سمتی و جنسیتی) می‌گردند، مبادرت ورزند.
 11. کاندیدان مکلف‌اند بعد از ختم میعاد مبارزات انتخاباتی، در خلال مدت 20 روز مواد انتخاباتی نصب‌شده‌ی خویش را از شهر جمع‌آوری نموده و در پاکسازی شهر سهم گیرند.
 12. کاندیدان، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی و طرفداران شان باید ملکیت خصوصی افراد را محترم شمرده و قبل از نصب، تحریر و ترسیم مواد تبلیغاتی بالای املاک خصوصی یا استفاده از این املاک به‌منظور فعالیت‌های مبارزات انتخاباتی، رضایت مالک را به‌دست آورند.
 13. کاندیدان، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی و طرفداران شان، نمی‌توانند مواد و شعارهای تبلیغاتی شان را در تأسیسات دولتی نصب، تحریر و یا ترسیم نمایند.
 14. کاندیدان، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی و طرفداران شان، به‌منظور حفظ زیبایی و صفایی شهرها و محلات، می‌توانند در مبارزات انتخاباتی شان از بلبوردها، بنرها، پول‌ساین‌ها و صفحات تبلیغاتی برقی استفاده اعظمی نمایند.
 15. شاروالی‌ها و ادارات ذیربط مکلف‌اند اندازه، جاها و فاصله‌های بلبوردهای انتخاباتی را با درنظرداشت معیارهای مشخص تعیین نمایند.
 16. کاندیدان، احزاب و ائتلاف‌های احزاب سیاسی، نباید پوسترها و تصاویر خود را بر روی پوسترها و تصاویر سایر کاندیدان نصب نموده و یا به تخریب آن‌ها بپردازند.
 17. کارکنان مؤظف کمیسیون و شاروالی‌ها، می‌توانند مطابق هدایت کمیسیون و کمیسیون شکایات، مواد تبلیغاتی مربوط به مبارزات انتخاباتی را که خلاف لایحه (مبارزات انتخاباتی) قرار داشته باشند، از ساحات نصب‌شده بردارند.
 18. کاندیدان، احزاب و ائتلاف احزاب سیاسی باید گردهمایی‌های انتخاباتی شان‌را مطابق احکام قوانین مربوطه برگزار نموده و زمان، مکان و مسیر گردهمایی‌های خویش را قبلا با ادارات مربوطه هماهنگ سازند.
 19. در صورت عدم رعایت موارد فوق از جانب کاندیدان، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی و طرفداران، کمیسیون موضوع را رسماً جهت رسیدگی به مراجع ذیربط راجع می‌نماید. اشخاص حقیقی و حکمی نیز می‌توانند به کمیسیون شکایات، شکایت درج نمایند.
 20. کمیسیون شکایت، حسب احوال به تخلفات انتخاباتی در جریان مبارزات انتخاباتی رسیدگی می‌نماید.

منابع مالی مبارزات انتخاباتی:

 1. به‌منظور آگاهی عامه در جریان مبارازت انتخاباتی، تمام رسانه‌های دولتی نظریات، اهداف و مرام‌نامه کاندیدان را با درنظرداشت طرزالعمل مصوب کمیسیون، طور منصفانه، متعادل و بی‌طرفانه پخش و نشر نمایند.
 2. کاندیدان، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی نمی‌توانند از ملکیت و دارایی‌های عامه در جریان مبارزات انتخاباتی استفاده کنند، مگر انیکه مقام ذیصلاح امکانات و تسهیلات یک‌سان را برای تمام کاندیدان یک حوزه انتخاباتی فراهم سازند.
 3. کاندیدان، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی نمی‌توانند از اتباع یا دولت‌های خارجی و یا نمایندگی‌های سیاسی کشورهای خارجی مقیم افغانستان مساعدت‌های مادی و معنوی را قبول یا دریافت نمایند.
 4. کاندیدان باید گزارش مساعدت‌های دریافتی و مصارف شان را در مطابقت به لایحه تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان، به کمیسیون ارایه نمایند.
 5. رسانه‌های خصوصی مکلف‌اند از مبالغی که حین مبارزات انتخاباتی از کاندیدان اخذ می‌کنند، به کمیسیون گزارش ارایه نمایند.
 6. سایر موضوعات مربوط به امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان در لایحه تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی تنظیم می‌گردد.

 

برای دریافت معلومات بیشتر در این خصوص، به شماره 190 تماس بگیرید و یا به (تعدیل) لایحه مبارزات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 در وب‌سایت کمیسیون مراجعه نمایید.

صفحه معلوماتی 7

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط