د رأی ورکوونکيو فهرست هغه جدول دی چې د رأی ورکولو شرایطو باندې د برابرو کسانو شهرت او د رأی ورکولو د مرکز کوډ په کې درج دی. د رأی ورکولو پر شرايطو برابر هر تبعه حق لري خپل نوم د رأی ورکوونکي او کانديد په توګه ثبت او ټاکنو کې ونډه واخلي. د ټاکنو خپلواک کميسيون مکلف دی دغه فهرست د رأی ورکولو د مرکز له تفکيک سره برابر او د کميسيون د معلوماتو ملي مرکز سره يې ونښلوي. د نوم ثبتونې بهیر او د نوملړ خپرول د غبرګولي له ۱۸مې د چنګاښ تر ۸مې نېټې، ترسره شو.

د نوم ثبتونې او فهرست برابرونې بهير کې شرايطو باندې د برابرو کسانو د پېژندګلوۍ له پاره کميسيون د تابعيت له تذکرې د يوازېني معتبر ملي سند په توګه کار اخلي چې ټول ډولونه يې اعتبار لري. له دې امله چې زياتره افغانانو، خصوصا ښځو په کليو کې تذکره نه ده اخيستې، د نفوسو د احوال د ثبت مرکزي اداره تر نوم ثبتونې مخکې د تابعيت تذکره توزيع کوي. دغه اداره د رأی ورکولو لس مليونه شرایطو باندې برابرو کسانو ته د تذکرې د توزيع بهير پيلوي چې د رأی ورکولو له پخوانيو کارتونو څخه استفاده ورسره منتفي کېږي.

د نوم ثبتونې مرکزونو کې د هغه چا نوم ثبتېدلی شي چې د ټاکنو پر ورځ  ۱۸ کلن شي. د هويت د تثبيت مامور له درخواست کوونکي سره مرکه کوي؛ تذکره يې ګوري او د هويت تر تثبيت وروسته يې د نوم ثبتونې مامور ته ورمعرفي کوي. د نوم ثبتونې مامور د درخواست کوونکي معلومات د نوم ثبتونې او د رأی ورکولو د نوم ثبتونې د تصديق په برخو کې درجوي او هغه ته د رأی ورکولو له مرکز سره ارتباط ورکوي. د نوم ثبتونې د تصديق برخه وروسته د نوم ثبتوې له فورمې څخه جلا کوي او بل مامور ته يې ورکوي. دغه بل مامور د نوم ثبتونې د تصديق برخه د تذکرې پر شا له امنيتي سکاشټيپ سره لګوي او تذکره درخواست کوونکي ته ورکوي. که د چا نوم په فهرست کې نه وي او يا يې اړوند معلومات سم نه وي، د نوم ثبتونې مرکز ته ورځي، خپل نوم په کې درجوي او خپل اړوند معلومات سموي. که نه نو، د ټاکنو پر ورځ رأيه نه شي ورکولی.

د ښځو د نوم ثبتونې محلونو کې ښځې کار کوي. د رأی ورکولو شرايطو باندې برابرې ښځې د نوم ثبتونې له پاره هلته آسانه ورتللی شي. کميسيون البته د ټاکنو بهير کې د استخدام پر مهال د ښځو او معلولانو باره کې د دولت پاليسۍ ته پام کوي. د نوم ثبتونې د مرکزونو شاوخوا کې  امنيتي ځواکونه ځای پر ځای شوي چې د امنيت د خوندېتابه مسؤوليت لري.

د رأی ورکوونکيو د نوم ثبتونې او فهرست برابرونې د بهير د رڼاوي د تأمين له پاره ملي او بين المللي مشاهدانو او ناظرانو او رسنيو ته باورليکونه ورکول کېږي. که څوک پر شرایطو برابر نه وي او يا د ټاکنو له قانون او طرزالعملونو څخه سر وغړوي، هغوی ورباندې اعتراض او ورڅخه شکايت کولی شي. اعتراضونو او شکايتونو باندې د غور څرنګوالی طرزالعمل کې مشخص شوی دی.

IEC Social Pages