د ټاکنو خپلواک کمیسیوند نوملیکنې او رأي اچونې کارکوونکو له لوري به د نوملیکنې او رأی اچونې پر مهال د زړو، سپین ږیرو، معلولان، حامله ښځو او ټول هغه وګړي چې ځانګړې ستونزې لري ځانګړي همکاري او مرسته ورسره کیږي.

همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو دولتي کارکوونکو (ملکي او نظامي) لکه ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت، داخلي بیځایه شوي، د روغتونونو ناروغان او بندیانو لپاره چې له مدني او سیاسي حقونو څخه محروم شوي نه وي د رأي اچونې فرصت برابروي او دوی کولای شي د خپل سیاسي برخلیک په ټاکلو کې له خپلې رأیی څخه کار واخلي.

IEC Social Pages