• د ۱-۱۴۰۰ شمېرې پرېکړه : د کندز ولايت د ولسي جرګې په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو د پخوانۍمرحومې استازې ډاکټرې فاطمې عزيز پر ځای د ځای ناستي ټاکل نور ولوله...
  • د ۲-۱۴۰۰ شمېرې پرېکړه : د ټاکنيزې پاليسۍ د اصلاحاتو دوام نور ولوله...
  • د ۳-۱۴۰۰ شمېرې پرېکړه : د ټاکنو خپلواک کمېسيون د پنځه کلن ستراتيژيک پلان ترتيب نور ولوله...
  • د ۲-۱۳۹۹ شمېرې پرېکړه : په ولسي جرګه کې د لوګر ولايت د خلکو پخواني استازي محترم خالد مومند د ځای ناستي معرفي کول نور ولوله...
  • د ۳-۱۳۹۹ شمېرې پرېکړه: په ولسي جرګه کې د کندهار ولايت د خلکو پخواني استازي محترم روح الله خانزاده د ځای ناستي معرفي کول نور ولوله...
  • د ۴-۱۳۹۹ شمېرې پرېکړه: د ټاکنو خپلواک کمېسيون د ښاغلي رئيس، مرستيال او د منشي ټاکل نور ولوله...

IEC Social Pages