د دی پایلې پر بنسټ د ولسي جرګې په ټاکنو کې لاندینیو کسانو تر نورو ډیرې رأیی ترلاسه کړيدي:

د دی پایلې پر بنسټ د ولسي جرګې په ټاکنو کې لاندینیو کسانو تر نورو ډیرې رأیی ترلاسه کړيدي:

د ټاکنو په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوريت د ولسمشر د تقنيني فرمان په لومړۍ او دويمه ماده کې تعديل، زياتونو او او په ځينو برخو کې د کمولو او حذفولو سره د ۳۴۶ ګڼه فرمان چې په 23/11/1397 توشيح شوی داسې صراحت لري "1) راتلونکې ټاکنې به د څو اړخيز ټاکنيز سيستم MDR پر بنسټ ترسره کيږي؛2) د ټاکنو خپلواک کميسيون د عدليې په وزارت کې د ثبتو شويو سياسي ګوندونو او د مدني ټولنې د بنسټونو په همکارۍ د انتخاباتو په تړاو به پريکړه کوي او خپل وړانديزونه او طرحې به سره به خپلې طرحې د يوې مياشتې په ترڅ کې د کميسيون د کار له پيل نه وروسته د تصويب له پاره کابينې ته وړاندې کړي"

IEC Social Pages