د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د پروسې له شفافیت نه د ډاډه کېدو لپاره د ټاکنو د قانون له احکامو سره سم د باورلیکونو د ورکړې غوښتونکو او په شرایطو برابرو څارونکو او کتونکو بنسټونو او جمعي رسنیو ته باورلیکونه ورکوي او د څارونکو، کتونکو او راپور ورکوونکو پېژندکارتونه تاییدوي.

د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغې پروسې د لا شفافیت لپاره د ټاکنو د قانون له احکامو، لایحو او طرزالعملونو سره سم په شرایطو برابرو او علاقه مندو بنسټونو ته د ټاکنو د ټولې پروسې د څارنې، کتنې او د دغې پروسې په اړه د راپور برابرونې زمینه برابره کړې ده.

په راتلونکو ټاکنو کې د درغلۍ د مخنیوي د نویو معیارونو د معرفي کولو لپاره د ۱۳۹۸د زمري په نهه ویشتمه د کمیسیون د رسنیو په مرکز کې مطبوعاتي کنفرانس جوړ شو.

IEC Social Pages