ټاکنې د یوه لوی بهیر په توګه، د دولتي او غیردولتي بنسټونو هر اړخیزې مرستي ته اړتیا لري. د ټاکنو د قانون د نهمې مادې له مخې ټول دولتي او غیردولتي بنسټونه مکلف دي چې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره همکاري او مرسته وکړي، همکاري هغه وخت اغېزمنه او ګټوره بلل کیږي چې ګډې هڅې او لازمه همغږي رامنځته شي.

د ټاکنو خپلواک کمیسون له دولتي او غیردولتي بنسټونو سره د لازمې همغږۍ او همکارۍ او ګډو هڅو د رامنځته کولو لپاره تل هلې ځلې کړیدي. پدې وروستیو کې پرېکړه پدې وشوه چې د ټاکنو بهیر د اړونده ښکیلو خواؤ لکه د سیاسي ګوندونو، دولتي بنسټونو او مدني ټولنو سره د لا ډیرې همغږۍ او ګډو هڅو د رامنځته کولو په موخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له غړو څخه د استازو په توګه درې کسه وټاکل شي. 

له همدې امله، له سیاسي ګوندونو سره د همغږۍ او همکارۍ لپاره ښاغلۍ معاذالله دولتي، د مدني ټولنو سره د همغږۍ او همکارۍ رامنځته کولو لپاره آغلې پوهنمل ملیحه حسن او له دولتي بنسټونو سره د همغږۍ او همکارۍ ساتلو په موخه ښاغلۍ پوهندوی دکتور رفیع الله بیدار وټاکل شول چې د خپلو دندو د ترسره کولو ترڅنګ به دا چارې هم پرمخ بیایی. 

له ټولو قدرمنو بنسټونو څخه غوښتنه لرو چې مهرباني دې وکړي د ټاکنو له بهیر سره د لا ډیرې همغږۍ او همکارۍ د رامنځته کولو په موخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له استازو سره، چې تاسې ته معرفي شویدي اړیکه کې شئ او مطلب مو حل کړئ.

  1. ښاغلی معاذالله دولتي:  له سیاسي ګوندونو سره د همغږۍ او همکارۍ رامنځته کوونکی

    ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2. آغلې ملیحه حسن: له مدني ټولنو سره د همغږۍ او همکارۍ رامنځته کوونکې

    ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3. ښاغلی رفیع الله بیدار: له دولتي بنسټونو سره د همغږۍ او همکارۍ رامنځته کوونکۍ

    ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IEC Social Pages