د ټاکنو خپلواک کمېسيون په مقر کې د دواړو ټاکنيزو کمېسيونونو د هماهنګۍ ناسته ترسره شوه.

ددې ناستې هدف راتلوونکو ټاکنو اړوند د فعاليتونو منسجم کول او د ټاکنو قانون د تعديل طرحې په اړه د مربوطه ادارو د نظرياتو ‌همغږي کول وو.

IEC Social Pages