د ۱۳۹۷ کال پریکړې

 • د پریکړې شمیره ۰۱ – ۱۳۹۷ : د ولایتي دفترونو د زیرمو د تشولو څرنګوالی او د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې او د توکو ځای پر ځای کول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲ – ۱۳۹۷ : د ولسي جرګې او ولسوالۍ شورا د ټاکنو د نیټې معلومول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳ – ۱۳۹۷ : د رسنیو د کمیټې کړنلاره او طرزالعمل، او د هغوی دندې او واکونه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴ – ۱۳۹۷ : د کمیسیون تګلاره او اړیکي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۵ – ۱۳۹۷ : د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د ټاکنو مهال ویش (۲۸ د تلې، کال۱۳۹۷) نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۶ – ۱۳۹۷ : د مدني ټولنې د هغو بنسټونو له پاره د باور لیکونو صادرول او د یو لړ معیارونو ټاکل چې په ټاکنو کې ښکیل او یا هم نه وي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۷ – ۱۳۹۷ : په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوم ثبتونې د لومړي پړاو غځول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۸ – ۱۳۹۷ : د (۱۳۹۷) کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې لایحه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۹ – ۱۳۹۷ : د هغو سیاسي ګوندونو او رسنیو له پاره د باور لیکونو ورکړه چې غوښتنلیکونه یې وړاندې کړي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۰ – ۱۳۹۷ : د رای ورکونکو په اصلي تذکرو کې د سټیکر لګولو د بدیلې طرحې وړاندې کول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۱ – ۱۳۹۷ : ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ته د نوماندانو د کړو وړو اصول کال (۱۳۹۷)، د نوماندانو د نوم ثبتونې تګلاره نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۴ – ۱۳۹۷ : د هغو بنسټونو له پاره د باور لیکونو صادرول چې غوښتنلیکونه یې ورکړي وي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۵ – ۱۳۹۷ : د ولسوالیو په کچه د رای ورکونکو د نوم ثبتونې د دویم پړاو غځول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۷ – ۱۳۹۷ : د کلیو او بانډو په کچه د رای ورکونکو نوم ثبتونه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۸ – ۱۳۹۷ : د ۱۳۹۷ کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو له پاره عملیاتي پلان نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۹ – ۱۳۹۷ : د کلیو او بانډو په کچه د ولسوالۍ شورا له پاره د کاندیدانو او رای ورکونکو د نوم ثبتونې غځول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۲۰ – ۱۳۹۷ : د ولسوالیو شوراګانو له پاره د کاندیدانو د تایید کونکو شمیر او د ولسوالیو شوراګانو له پاره د څوکیو تخصیص نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۲۱ – ۱۳۹۷ : په هغو مرکزونو کې د نوم ثبتونې څرنګوالی چې د ځینو لاملونو له امله په تیرو پړاونو کې تړل شوي وو نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۲۴ – ۱۳۹۷ : د هغو بنسټونو له پاره د باور لیکونو ورکول چې غوښتنلیکونه یې ورکړي وي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۲۵ – ۱۳۹۷ : د ولسي جرګې د ټاکنو له پاره د غزني ولایت ټاکنیزه حوزه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۲۶ – ۱۳۹۷ : د (۱۳۹۷) کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې د د برخه اخیستونکو د اسنادو د څیړلو معیارونه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۲۷ – ۱۳۹۷ : د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د منشي ټاکنه (ویاند) نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۲۸ – ۱۳۹۷ : د ولسي جرګې د ټاکنو له پاره د هغه شمیر نوماندانو قضیه چې له نوم ثبتونې پاتې شویدي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۲۹ – ۱۳۹۷ : د ولسي جرګې له پاره د نورستان، کونړ، بامیانو، خوست، ارزګان او نیمروز ولایتونو د کاندیدانو لومړنی نوملړ نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۳۰ – ۱۳۹۷ : د رسنیو د کمیټې جوړول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۳۱ – ۱۳۹۷ : د ولسي جرګې ټاکنو له پاره دکاپیسا، پروان، پنجشیر، بلخ ، میدان وردګو، لغمان، سرپل، پکتیکا، هرات او دایکندي ولایتونو د کاندیدانو لومړنی نوملړ نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۳۲ – ۱۳۹۷ : د ولسي جرګې د ټاکنو له پاره د فاریاب، جوزجان، زابل، بدخشان او سمنګانو ولایتونو د نوماندانو لومړنی نوملړ نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۳۳ – ۱۳۹۷ : د ولسي جرګې له پاره د کندهار، هلمند، کندز، ننگرهار، بادغیس، لوگر، بغلان، پکتیا، تخار، غور او فراه ولایتونو څخه د ولاړو کاندیدانو لومړنی نوملړ نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۳۴ – ۱۳۹۷ : د هندوانو او سکهانو د ټاکنیزې حوزې له پاره د نوماندانو نه شتون نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۳۵ – ۱۳۹۷ : د ولسوالیو شوراګانو له پاره د ټاکنو ارزونه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۳۶ – ۱۳۹۷ : په هغو کلیو او بانډو کې د رای ورکونکو د نوم ثبتونې د لړۍ دوام چې ټاکنیز توکي ورته په ځنډ رسیدلي دي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۳۷ – ۱۳۹۷ : د غزني ولایت د ټاکنو مهال ویش نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۳۸ – ۱۳۹۷ : د (۱۳۹۷) کال له پاره د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو له پاره د ولاړو کاندیدانو د اسنادو ارزونه او د هغې نشرول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۳۹ – ۱۳۹۷ : د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته د رای ورکونکو د کتابونو لیږدول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۴۰ – ۱۳۹۷ : د غزني ږلایت له پاره د ۱۳۹۷ کال د ولسي جرګې ټاکنې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۴۱ – ۱۳۹۷ : د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو له پاره د ټاکنیزو مبارزو لایحه او د هغوی له پاره د مالي چارو د تنظیمولو لایحه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۴۲ – ۱۳۹۷ : د (۱۳۹۷) کال د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۴۳ – ۱۳۹۷ : د (۱۳۹۷) کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د رای کارونې لایحه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۴۶ – ۱۳۹۷ : د هغو بنسټونو له پاره د باور لیکونو ویش چې غوښتنلیکونه یې ورکړي وو نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۴۷ – ۱۳۹۷ : د جمهوري ریاست د ټاکنو له پاره د نیټې ټاکنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۴۸ – ۱۳۹۷ : په ولسمشریزو ټاکنو کې له تکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۴۹ – ۱۳۹۷ : په ټاکنو کې د ښځو د ونډې اخیستنې په تړاو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تګلاره او استراتیژي نورولوله...
 • د ټاکنو شمیره ۵۰ – ۱۳۹۷ : د ۱۳۹۷ کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې د کاندیدانو وروستی نوملړ نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۵۱ – ۱۳۹۷ : د رای پاڼو دیزاین او بڼه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۵۲ – ۱۳۹۷ : د رای پاڼو شمیر چې په کوم شمیر چاپ شي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۵۴ – ۱۳۹۷ : د جمعبندۍ لایحه، د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د پایلو اعلانول او خپرول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۵۵ – ۱۳۹۷ : د (۱۳۹۷) کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې د کاندیدانو له پاره د باور لیکونو ویش نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۵۶ – ۱۳۹۷ : د رای ورکونکو او او د رایو د شمیر څرګندول د افغانستان د اسلامي جمهوریت (۵۱) ګڼه فرمان نیټه۱۳۹۷/۵/۲۲، له مخې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۵۸ – ۱۳۹۷ : د رای ورکونکو په اړه د معلوماتو د ثبتولو طرزالعمل او د رای ورکونکو د نوملړ جوړونه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۵۹ – ۱۳۹۷ : په ټاکنیزو مبارزو کې د رسنیزو سرغړونو له پاره طرزالعمل او څارنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۶۰ – ۱۳۹۷ : هغو بنسټونو ته د باور لیکونو ویش چې غوښتنلیکونه یې ورکړي وو نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۶۱ – ۱۳۹۷ : د ۱۳۹۷ کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې د رای کارونې او رای شمیرنې له پاره طرزالعمل نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۶۲ – ۱۳۹۷ : د رای ورکونکو په نوملړ کې ځینې ستونزې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۶۳ – ۱۳۹۷ : د ټولیزو رسنیو د فعالیتونو له پاره د لایحې تنظیمول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۶۴ – ۱۳۹۷ : د پنجشیر، سرپل، فراه او زابل ولایتونو د رای ورکونکو لومړنی نوملړ نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۶۵ – ۱۳۹۷ : د ۱۳۹۷ کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو پر مهال په ټاکنیزو مرکزونو کې د ځانګړو میلمنو حضور نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۶۶ – ۱۳۹۷ : د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ۱۳۹۷ کال په ټاکنو کې د څارنې، بیاشمیرنې او باطلولو لایحه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۶۷ – ۱۳۹۷ : په ټاکنیزو مرکزونو او محلونو کې په شرایطو د برابرو او وړو کارکونکو ګومارنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۶۸ – ۱۳۹۷ : د کندهار، لغمان، بامیانو، خوست، لوګر، بادغیس، بلخ، سمنګان، نیمروز او کندز ولایتونو د رای ورکونکو لومړنی نوملړ نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۶۹ – ۱۳۹۷ : د هغو بنسټونو له پاره د باور لیکونو صادرول چې غوښتنلیکونه یې سپارلي وو نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۷۰ – ۱۳۹۷ : د کابل، نورستان، کونړ، ارزګان، دایکندي، هرات، کاپیسا، پکتیکا، پروان، میدان وردګو، بدخشان، جوزجان، فاریاب، هلمند، ننګرهار، بغلان، پکتیا، تخار او غور ولایتونو د دای ورکونکو د لومړي نوملړ تائیدول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۷۱ – ۱۳۹۷ : د رأی ورکونکو د نوملړ خپرول او د رأی ورکولو په مرکزونو کې د هغو ځړول، دا رنګه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په ویب پاڼه کې یې خپراوی نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۷۲ – ۱۳۹۷ : د ۱۳۹۷ کال د ټاکنو له پاره د محلونو او مرکزونو د نوملړ بشپړوالی نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۷۳ – ۱۳۹۷ : د ۱۳۹۷ کال د تلې د میاشتې د ۲۸ نیټې په ټاکنو کې د بایو متریک سیستم څخه په کار اخیستنه بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۷۴ – ۱۳۹۷ :د ۱۳۹۷ کال د تلې د میاشتې د ۲۸ نیټې په ټاکنو کېد بایومتریک وسیلې پر مټ د ښځينه و د عکس په اخیستلو کې د هغوی د خپلواکۍ په اړه بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۷۵ – ۱۳۹۷ : د ۱۳۹۷ کال د تلې د میاشتې د ۲۸ نیټې په ټاکنو کېد رای ورکولو او رای شمیرلو کې د بایو متریک وسیلې څخه د ګټې اخیستنې پر مهال د طرزالعمل ضمیمه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۷۶ – ۱۳۹۷ : هغو بنسټونو ته د باور لیکونو صادرول چې غوښتنلیکونه یې سپارلي وي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۷۷ – ۱۳۹۷ : د رای ورکولو له غرفو سره د عکسونو او ویډیو ګانو په اخیستلو د بندیز لګول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۷۸ – ۱۳۹۷ : هغو بنسټونو ته د باور لیکونو ویش چې غوښتنلیکونه یې ورکړي وي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۷۹ – ۱۳۹۷ : د کوچیانو او اهل هنودو کاندیدانو له پاره په ټاکنیزو مبارزو کې د لګښتونو د اندازې اټکل نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۸۰ – ۱۳۹۷ : د رای ورکولو په مرکزونو کې د کارکونکو امتیازات نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۸۱ – ۱۳۹۷ : هغو بنسټونو ته د باور لیکونو ویشل چې غوښتنه یې کړې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۸۳ – ۱۳۹۷ : هغو بنسټونو ته د باور لیکونو ویشل چې غوښتنه یې کړې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۸۴ – ۱۳۹۷ : هغو بنسټونو ته د باور لیکونو ویشل چې غوښتنه یې کړې نورولوله...
 • شماره فیصله ۸۵ – ۱۳۹۷ : صدور اعتبارنامه به نهادهای که درخواست داده اند نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۸۵ – ۱۳۹۷ : هغو بنسټونو ته د باور لیکونو ویشل چې غوښتنه یې کړې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۸۶ – ۱۳۹۷ : په کندهار ولایت کې د ۱۳۹۷ کال د تلې د ۲۸ نیټې د ټاکنو د بهیر ځنډیدل نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۸۷ – ۱۳۹۷ : د (۱۳۹۷) کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د څار، بیا شمیرنې او د رایو باطلیدل نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۸۸ – ۱۳۹۷ : د رای ورکونکو د نوملړ نشتوالی نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۸۹ – ۱۳۹۷ : د رای ورکولو د مرکزونو تړل کیدل او د بایومتریک ستونزې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۹۴ – ۱۳۹۷ : د فراه د ولایت د ټاکنو د پایلو فورمې چې د یوې چورلکې د نسکوریدو په پایله کې له منځه تللي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۹۵ – ۱۳۹۷ : د (۱۳۹۷) کال د ولسي جرګې د ټاکنو د پایلو په اعلانیدو کې بدلون نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۹۶ – ۱۳۹۷ : د ټاکنو پر ورځ د شته ستونزو ارزول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۹۷ – ۱۳۹۷: د هغو بنسټونو له پاره د باور لیکونو صادرول چې غوښتنلیکونه یې ورکړي دي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۰۳ – ۱۳۹۷: څار، بیا شمیرنه، او د کندهار، نیمروز، میدان وردګو، بغلان، کاپیسا، پکتیکا، نورستان، تخار او کندز ولایتونو د رای ورکولو د پاڼو بیا شمیرنه او څارنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۰۶ – ۱۳۹۷: د بدخشان، بادغیس، بلخ، جوزجان، زابل، سرپل، سمنګانو او فاریاب ولایتونو د رای ورکولو د محلونو تفتیش، بیا شمیرنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۰۷ – ۱۳۹۷: د هغو بنسټونو له پاره د باور لیکونو ویش چې غوښتنلیکونه یې سپارلي دي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۰۹ – ۱۳۹۷: د (۱۳۹۷) کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې د بامیانو، فراه، دایکندي، جوزجان، او ارزګان ولایتونو لومړنی پایلې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۱۱ – ۱۳۹۷: د کابل ولایت د ټاکنیزې حوزې د رای ورکونکو له نوملړاو ژورناله د ګټې اخیستنې څرنګوالی د څار او بیاشمیرنې په بهیر کې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۱۶ – ۱۳۹۷: د ۱۳۹۷ کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې د خوست او تخار ولایتونو د ټاکنو لومړنی پایلې. نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۱۷ – ۱۳۹۷ : د کابل ولایت د ولسي جرګې د رایو د بیا شمیرنې او څارنې په بهیر کې ستونزې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۱۸ – ۱۳۹۷ : د سمنګانو، سرپل، میدان، کونړ، او نورستان ولایتونو د (۱۳۹۷)، کال د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۱۹ – ۱۳۹۷ : د (۱۳۹۷) کال د بادغیس او غور ولایتونو د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۲۰ – ۱۳۹۷ : د (۱۳۹۷) کال د کندز، کندهار، هلمند او هرات ولایتونو د ولسي جرګې لومړنۍ پایلې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۲۲ – ۱۳۹۷ : د استخدام له پاره د لنډ مهاله، باالمقطع او دایمي کارکونکو د ګومارنې طرحه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۲۳ – ۱۳۹۷ : د (۱۳۹۷) کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې د کاندیدانو د ټاکنیزو مبارزو د مالي چارو رپوټ نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۲۴ – ۱۳۹۷ : د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو د نوم ثبتونې لایحه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۲۷ – ۱۳۹۷ : د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیدانو د نوم ثبتونې طرزالعمل نورولوله...

IEC Social Pages