د ۱۳۹۳ کال پریکړې

 • د پریکړې شمیره ۰۰۱ – ۱۳۹۳ : د افغانستان د تاکنو خپلواک کمیسیون او د روسې فدراتیف د ټاکنو مرکزي کمیسیون د پروتوکول مسوده، په ولسي جرګه کې د ښاغلي محمد یونس قانوني د ځایناستي معرفي، د ولایتي شوراګانو د نوماندانو د حذف په هکله د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړې، او هغو بنسټونو ته د باورلیک ورکول چې غوښتنه یې کړې نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۲ – ۱۳۹۳ : د رای ورکولو د مشکوکو مرکزونو او محلونو د رایو پلټنه او بیا شمیرنه نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۳ – ۱۳۹۳ : د پایلو هغه فورمې چې د محل د ریس او همدرانګه د نوماندانو د استازو لاسلیکونه ونلري (NDI) ته د باورلیکل ورکول نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۴ – ۱۳۹۳ : د پایلو د هغو فورمو څیړنه چې له محافظتي کڅوړې پرته، په نورو پاکټونو کې مرکزي دفتر ته رسیدلې وي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۵ – ۱۳۹۳ : د پلټنې او څیړنې په پایله کې د رایو د باطلولو او بې اعتباره کولو لایحه نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۶ – ۱۳۹۳ : دهغو پایلو د فورمو څیړنه چې له محافظتي کڅوړې پرته، په نورو پاکټونو کې مرکزي دفتر ته رسیدلې دي نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۷ – ۱۳۹۳ : د رای ورکولو د هغو محلونو د پایلو فورمو څیړنه چې ستونزه لري نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۸ – ۱۳۹۳ : دهغو محلاتو د ر‌‌أیو پلټنې پایله چې د بیلابیلو دلایلو له امله پلټل شوي دي نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۹ – ۱۳۹۳ : د ۱۳۹۳ کال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۰ – ۱۳۹۳ : د ولسمشریزو ټاکنو نوماندانو د ټاکنیزو مبارزو د مالي چارو رپوټ نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۱ – ۱۳۹۳ : د رأیې ورکونې د ۴۴۴ محلونو ریپورټ چې په لومړنیو پایلو کې له شمولیت څخه پاتې شوي وو نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۳ – ۱۳۹۳ : د ۱۳۹۳ کال د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د پریکړو تصدیق نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۴ – ۱۳۹۳ : د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنو د ترسره کولو د نیټې اعلان او د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنو مهالویش او د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنو نوماندانو د مالي لګښتونو حدود او د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنو د ټاکنیزو مبارزو د مالي چارو د ریپورټ ورکولو بڼه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۵ – ۱۳۹۳ : د ۱۳۹۳ کال د حمل ۱۶ ولایتې ښوراګانو د ټاکنو لومړنیو پایلو اعلان نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۶ – ۱۳۹۳ : د ولسمشریزو ټاکنو په دویم پړاو کې د رای ورکولو محلونو تعین او تصدیق نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۸ – ۱۳۹۳ : د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو د قسمي پایلو د اعلام طریقه نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۹ – ۱۳۹۳ : نوماندانو ته د پایلو فورمو د توزیع، د رأیې له هغو ښځینه محلونو څخه چې د ښځینه کار کوونکیو استخدام په کې ناشونی وي، د څارنې او د پایلې د جمع کولو په ملي مرکز کې د مدیریت کمیټې د رامنځته کولو څرنګوالی نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۰ – ۱۳۹۳ : د رأیو د بیاشمیرنې، تفتیش او د تفتیش په پایله کې د رأیو د بې اعتباره نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۱ – ۱۳۹۳ : په دوو مرکزونو کې د درغلۍ د ربپورټونو په اړه چې د محافظتي کڅوړو سره یو ځای تر لاسه شوی دی نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۲ – ۱۳۹۳ : د هغو یو شمیر محافظتي کڅوړو څیړنه چې ستونزې لري نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۳ – ۱۳۹۳ : په بلخ او پکتیکا ولایتونو پورې اړوند د رأیې ورکونې د ځینو مرکزونو د رأیو بیا شمیرنه او تفتیش نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۴ – ۱۳۹۳ : د ټولو هغو محلونو تفتیش چې ۵۹۹ یا ۶۰۰ رأیې په کې کارول شوي وي نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۵ – ۱۳۹۳ : د ۱۳۹۳ کال د ولسمشریزو ټاکنو د دویم دور ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلام نيټه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۶ – ۱۳۹۳ : د رأیې د ورکونې د ۱۹۳۰ محلونو د تفتیش د پایلو څیړنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۷ – ۱۳۹۳ : د ولسمشریزو ټاکنو د دویم دور د رأیې ورکونې د ټولو رأیو عمومی سل په سل تفتیش نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۸ – ۱۳۹۳ : د ولسمشریزو ټاکنو دویم دور د ټولو رأیو د تفتیش پر وسې عملیاتي پلان نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۹ – ۱۳۹۳ : د ولسمشریزو ټاکنو د دویم دور د ټولو رأیو د تفتیش په موخه د کمیسیون له ولایتي دفترونو څخه د رأیو پاڼو د صندوقونو لیږد نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۰ – ۱۳۹۳ : د ولسمشریزو ټاکنو د دویم دور د رأیې ورکونې ټولو محلونو د رأیو عمومی سل په سله تفتیش له پاره معیارونه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۱ – ۱۳۹۳ : د ولسمشریزو ټاکنو د دویم دور د رأیې ورکونې د ټولو محلونو د ټولو رأیو د سل په سله فیصده تفتیش بهیر پیل نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۲ – ۱۳۹۳ : لوي څاونوالۍ ته د بیلابیلو رسنیو د پیژندلو په اړه د رسنیو کمیسیون وړاندیز نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۳ – ۱۳۹۳ : د ولسمشریزو ټاکنو د دویم دور د رأیې ورکونې ټولو محلونو د تفتیش له پاره د رأیو د بیا شمیرنې او باطلولو معیارونه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۴ – ۱۳۹۳ : د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کارکوونکیو باندې د اداري اصلاحاتو د معاشاتو او رتبو د پروسې تطبیق نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۵ – ۱۳۹۳ : د ملي شورا مشرانو جرګې د انتصابي سناتور په توګه د ښاغلي فضل الهادي مسلمیار ور پيژندل او د ۱۳۹۳ کال د ولسمشریزو ټاکنو د رأیو د تفتیش له بهیر څخه د کتنې له پاره د امن بشري مؤسسې ته د باورلیک صادرول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۶ – ۱۳۹۳ : د ۱۳۹۳ کال د ولسمشریزو ټاکنو د دویم دور د رأیې پاڼو صندوقونو د تفتیش په بهیر کې د نوماندانو د استازیو د چلند اصول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۷ – ۱۳۹۳ : د ۱۳۹۳ کال د ولسمشریزو ټاکنو د دویم دور د رأیې پاڼو صندوقونو د تفتیش او بیاشمیرنې د پایلو په اړه پریکړه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۸ – ۱۳۹۳ : د رأیې ورکونې د ۳۶۴۵ محلونو د رأیو د تفتیش پایلې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۰ – ۱۳۹۳ : د رأیې ورکونې د ۲۷۷۴ محلونو د رأیو د تفتیش پایلی نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۱ – ۱۳۹۳ : د رأیې ورکونې د ۲۵۰۴ محلونو د رأیو د تفتیش پایلی نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۲ – ۱۳۹۳ : د رأیې ورکونې د ۴۲۳۸ محلونو د رأیو د تفتیش پایلی نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۳ – ۱۳۹۳ : د رأیې ورکونې د ۲۰۰۰ محلونو د رأیو د تفتیش پایلی نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۴ – ۱۳۹۳ : د رأیې ورکونې د ۲۰۰۰ محلونو د رأیو د تفتیش پایلی نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۵ – ۱۳۹۳ : د ۱۳۹۳ کال د ولسمشریزو ټاکنو د دویم دور د رأیې ورکونې محلونو د ځانګړیو ګروپونو د پایلو فورمو باکتنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۶ – ۱۳۹۳ : د رأیې ورکونې د ۲۳۰۰ محلونو د رأیو د تفتیش پایلی نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۷ – ۱۳۹۳ : د رأیې ورکونې د ۴۲۶۳ محلونو د رأیو د تفتیش پایلی نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۸ – ۱۳۹۳ : د رأیې ورکونې د ۴۰۵ محلونو د څیړنې پایلې چې د فنې ستونزو له امله بیاڅیړنې ته معرفي شوي وو نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۵۱ – ۱۳۹۳ : د مشرانوجرګې د غړیتوب له پاره د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د دوه ثلثه غړیو او د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي د ټاکلو طرزالعمل نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۵۲ – ۱۳۹۳ : له ولایتي شوراګانو څخه د مشرانو جرګې د دوه ثلثه غړیو او ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي د ټاکلو د طرزالعمل تعدیل نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۵۳ – ۱۳۹۳ : له ولایتي شوراګانو څخه د مشرانو جرګې د یو ثلث غړیو وپیژندنه او په ولایتي شوراګانو کې د هغو د ځایناستو غړیو معرفي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۵۵ – ۱۳۹۳ : مشرانو جرګې د غړیتوب له پاره د کابل ولایتي شورا غړي انجینر فرهاد سخي ورپیژندل او په دغه شوراکې د هغه ځایناستی نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۵۶ – ۱۳۹۳ : په ټاکنیزو درغلیو او سرغړونو په ښکیلتیا کیشکمن کار کوونکي نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۵۷ – ۱۳۹۳ : مشرانو جرګې ته د فاریاب د ولایتي شورا د غړي ورپیژندل په دغه شورا کې د هغه د ځایناستي غړي تأیید نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۵۸ – ۱۳۹۳ : د غزني د ولایتي شورا د غړي او مشرانو جرګې غړیتوب ته د نوماند ښاغلي محمد رحیم حسنیار د اسناد و څیړنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۵۹ – ۱۳۹۳ : مشرانوجرګې ته د پکتیا د ولایتي شورا د غړي ورپیژندل او په دغه شوراکې د هغه د ځایناستي غړي تأیید او د جوزجان د ولایتي شورا د مستعفي غړي د ځایناستي معرفي کول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۶۰ – ۱۳۹۳ : د غزني د ولایتي شورا د غړي او مشرانو جرګې غړیتوب ته د نوماند ښاغلي محمد رحیم حسنیار د اسنادو څیړنه او د ارزګان د ولایتي شورا غړي او له دغې شورا څخه مشرانو جرګې ته د نوماند ښاغلي محمد طاهر خان نادري د اسنادو څیړنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۶۱ – ۱۳۹۳ : د مشرانوجرګې د غړي د ټاکلو له پاره د غزني او ارزګان ولایتونو د ولایتي شوراګانو داخلي ټاکنې نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۶۲ – ۱۳۹۳ : د مشرانو جرګې د غړي د ټاکلو له پاره د غزني او ارزګان ولایتونو د ولایتي شوراګانو داخلي ټاکنې نورولوله...

د ۱۳۹۲ کال پریکړې

 • د پریکړې شمیره ۰۰۲ – ۱۳۹۲ : دکتونکو، رسنیو او سیاسي ګوندونو د چلند اصول نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۳ – ۱۳۹۲ : په بین المللی چاروکې ملي دیموکراتیک انسټیټیوت موسسې (NDI) ته د باورلیکل ورکول نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۴ – ۱۳۹۲ : د کتونکو د چلند د اصولو (۱۶) ماده نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۵ – ۱۳۹۲ : غوښتنلیک ورکوونکو بنسټونو ته باورلیک ورکول نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۶ – ۱۳۹۲ : د غزني ولایت په ولایتي شورا کې د ښاغلي عبیدالله شیرآغا د ځایناستي معرفي او غوښتنلیک ورکوونکو بنسټونو ته د باورلیک ورکولنور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۷ – ۱۳۹۲ : غوښتنلیک ورکوونکو بنسټونو ته باورلیک ورکول نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۸ – ۱۳۹۲ : د ۱۳۹۳ کال د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو عملیاتي پلان نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۹ – ۱۳۹۲ : د ۱۳۹۳ کال د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو د نوماندانو د نوم ثبتولو لایحه نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۰ – ۱۳۹۲ : د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ریس، مرستیال او منشي د ټاکلو طرزالعمل نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۱ – ۱۳۹۲ : د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ریس، مرستیال او منشی ټاکل نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۳ – ۱۳۹۲ : د ۱۳۹۳ کال د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو د ټاکنیزو سیالیو پرمهال د نوماندانو د مالې چارو د تنظیم لایحه نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۴ – ۱۳۹۲ : غوښتنلیک ورکوونکو بنسټونو ته باورلیک ورکول نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۵ – ۱۳۹۲ : د مړینې، استعفا، په ناعلاجه او یا داسې ناروغي د اخته کیدلو پرمهال چې د کاندایداتوري مخه یې ونیسي د ولسمشرۍ نوماند د نوي مرستیال د معرفي کولو لایحهنور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۶ – ۱۳۹۲ : د ټاکنو په بیلابیلو پروسو کې د ځانګړو میلمنو د حضور لایحه او د مقاماتو دولتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو د چلند اصول نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۷ – ۱۳۹۲ : د نوماندانو د چلند اصول نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۸ – ۱۳۹۲ : د ولایتي شوراګانو د څوکیو تخصیص نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۹ – ۱۳۹۲ : د ټاکنو د زمانې مهالویش تعدیل، او د رای ورکوونکو د نوم ثبتونکې پروسې تمدید نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۰ – ۱۳۹۲ : د ټاکنیزو سیالیو دورې لایحه، او غوښتنلیک ورکوونکو بنسټونو ته د باورلیک ورکول نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۱ – ۱۳۹۲ : په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو پخواني استازي حاجي محمد محقق د ځایناستي معرفي نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۲ – ۱۳۹۲ : د ولسي جرګې د پخوانی غړې اغلې شنهاز همتي د ځایناستي معرفي نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۳ – ۱۳۹۲ : د ولسي جرګې د مستعفي استازو د ځایناستو معرفي نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۴ – ۱۳۹۲ : د ۱۳۹۳ کال د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د برابرو شویو اسنادو د څیړنې او ارزونې پایلې نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۵ – ۱۳۹۲ : د ۱۳۹۳ کال د ولایتي شوراګانو ټاکنو د نوماندانو د اسنادو د ارزونې او څیړنې پایلې نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۶ – ۱۳۹۲ : هغو بنسټونو ته د باورلیک ورکول چې غوښتنلیکو نه یې برابر کړي دي نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۷ – ۱۳۹۲ : په ولسي جرګه کې د ډایکندي ولایت د خلکو د پخواني استازي ښاغلي محمدنور اکبري د ځایناستي معرفي او هغو بنسټونو ته د باورلیک ورکول چې غوښتنلیک یې برابر کړی دی نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۸ – ۱۳۹۲ : د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون د ایجاد لایحه او درسنیو کمیسیون د غړو دغواړي کمیتې طرزالعمل نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۹ – ۱۳۹۲ : د ټاکنو خپلواک کمیسیون د داخلي دندو لایحه نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۰ – ۱۳۹۲ : د ۱۳۹۳ کال د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د وروستي نوملړ خپرول نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۱ – ۱۳۹۲ : د ۱۳۹۳ کال د ولایتي شوراګانو ټاکنو نوماندانو د وروستي نوملړ خپرول نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۲ – ۱۳۹۲ : د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون د غړو تاکل نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۳ – ۱۳۹۲ : د رای ورکولو او رای شمیرلو د پروسې لایحه نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۴ – ۱۳۹۲ : غوښتنلیک ورکوونکو بنسټونو ته د باورلیک ورکول نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۵ – ۱۳۹۲ : د ټاکنو په دوران کې د ډله ییزو رسنیو د فعالیتونو د تنظیم لایحه نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۶ – ۱۳۹۲ : د باورلیک ورکول او دچلند په اړوند اصولو کې د استازو او کتونو لپاره د ټاکنو قانون کې د راغلیو حقونو او مکلفیتونو ځای پر ځای کول نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۷ – ۱۳۹۲ : د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا او ولایتي دفترونو د اجراتو د څارنې په موخه د څارونکو ګړرپونو تشکیل نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۸ – ۱۳۹۲ : د اولسمې دورې د ولسي جرګې ټاکنو د ترسره کولو د نیټې ټاکل نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۹ – ۱۳۹۲ : هفو بنسټونو ته د باورلیک ورکول چې غوښتنلیکونو یې برابر کړي دي نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۰ – ۱۳۹۲ : د ټاکنو په بهیر کې د رسنیزو سرغړونو شکایتونو ته د رسیدو، د غزني او فاریاب ولایتونو د ولایتي شوراګانو د مستعفي وکیلانو د ځایناستو د معرفي، د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي د ټاکنو تر سره کولو او د باورلیک ورکولو طرزالعمل نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۱ – ۱۳۹۲ : د ټاکنو د پایلو د جمع بندی، تصدیق او اعلان لایحه نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۲ – ۱۳۹۲ : د کمیسیون په لعني غونډو کې د استازو او کتونکو د ګډون لایحه او د هلمند ولایت په ولایتي شورا کې د ځایناستي غړي معرفي او استازو او کتونکو بنسټونو ته د باورلیک ورکول نور ولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۳ – ۱۳۹۲ : د رای ورکولو هغه مرکزونه چې نوي د کورنیو چارو وزارت تر امنیتي پوښښ لاندې راځي نور ولوله...

د ۱۳۸۹ کال پریکړې

 • د پریکړې شمیره ۰۰۱ – ۱۳۸۹ : د کمیسیون په غونډو کې د ټاکنو د بهیر د څارونکو بنسټونو د استازو د ګډون په اړه بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۲ – ۱۳۸۹ : د ټاکنیزو سیالیو په کړنلار کې د تعدیلي مادو په اړه بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۳ – ۱۳۸۹ : د ټاکنیزو شکایتونو او ئیوکو د کړنلار په اړه بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۴ – ۱۳۸۹ : د بغلان او لغمان ولایتي شوراګانو څخه مشرانو جرګې ته د ټاکل شوو استازو د ځای ناستو په اړه بحث او د لغمان ولایت د ولایتي شورا د بریالی کاندید مرحوم عمادالدین عبدالرحیمزی د ځای ناستي معرفي کول نورولوله...
 • شماره فیصله ۰۰۵ – ۱۳۸۹ : دردسترس نمی باشد
 • د پریکړې شمیره ۰۰۶ – ۱۳۸۹ : میرمنو ته د ولسي جرګې د څوکیو دځانګړې کولو د کړنلار په اړه بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۷ – ۱۳۸۹ : د کاندیدانو د نوم لیکنې، رأیه ورکونې، رأی شمیرنې، سیاسي ګوندونو او کاندیدانو ته د باورلیکونو د ورکولو، د رسنیو د کمیسیون رامنځته کول او د دغه کمیسیون د فعالیتونو، د ټاکنو د پایلو د تصدیق او د رأی ورکونې او نوم لیکنې په مرکزونو کې د ځانګړر میلمنو د شتون په کړنلاو کې د تعدیلاتو په اړه بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۰۸ – ۱۳۸۹ : په نړیوالو چارو کې دیموکراتیک انستیتوت (NDI)، د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ او د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ته د باورلیکونو ورکول [ نورولوله]
 • شماره فیصله ۰۰۹ – ۱۳۸۹ : در دسترس نمی باشد
 • د پریکړې شمیره ۰۱۰ – ۱۳۸۹ : د رسنیو د کمیسیون د غړو اوصاف، د ولسي جرګې د کاندیدانو د نوم لیکنې په پړاو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د عدم مسؤلیت په اړه د ملي امنیت څخه د معلوماتو غوښتل، د ولسي جرګې کاندیدانو لپاره تمویل شوي اعلانونه، د انتصابي سناتورانو استعفاُ او یانه استعفاُ چې د ولسي جرګې ټاکنو لپاره خپل ځان نوموي او په هیواد کې د نوم لیکنې د پروسې د تمدید په اړه بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۱ – ۱۳۸۹ : د هیواد د پنځو زونونو په کچه د ولایتي دفترونو د چارو د څارنې په موخه د کمیسیون د محترمو غړو د ټاکنې په اړه بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۲ – ۱۳۸۹ : د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په غونډو کې د کتونکو بنسټونو د استازو د ګډون کړندود او د کلید رسنیز ګروپ او طلوع تلویزیون ته د باورلیکونو په اړه بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۳ – ۱۳۸۹ : د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیسیون د غړو د ټاکلو په اړه بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۴ – ۱۳۸۹ : د ولسي جرګې د کاندیدانو د انصراف د دورې، د کمیسیون د ولایتې دفترونو د تحلیف لیک، د کاندیدانو په لومړني لست کې د ولسي جرګې د څلورو کاندیدانو د نومونو شاملول او د کندز ولایت څخه د ولسي جرګې د کاندیدانو په نهایي لست کې د فرید احمد کاکړ نه شاملول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۵ – ۱۳۸۹ : د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون ترمنځ د مفاهمې د مسودې، د هغو ګوندي کاندیدانو په اړه چې ګوندونو یې راجستر شوي نه وي او په لومړنې لست کې د شاملو نیوکه کونکو کاندیدانو اړوند معلوماتو د تصحیح په اړه بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۶ – ۱۳۸۹ : د ولسې جرګې د ټاکنو د عملیاتې پلان، د ټاکنو د عمومي مهالویش او د هغو کاندیدانو د لومړنې لست خپرولو په اړه بحث چې په لومړۍ مرحله کې د کاندیدانو په لومړني لست کي شامل نه وو نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۷ – ۱۳۸۹ : په کمیسیون کې د افغان بیسیم د سیم کارتونو د ویش د کړندود او د جهاد او بیار غونې او Internation Democracy بنسټونو ته د باورلیکونو ورکولو په اړه بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۸ – ۱۳۸۹ : د هغو ۸۳ کاندیدانو لست چې په وسله والو ډلو کې د غړیتوب او یا د ناقانونه وسلو په لرلو تورن وو، د ولسې جرګې د کاندیدانو لپاره تمویل شوي اعلانونه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۱۹ – ۱۳۸۹ : د ډله ییزو رسنیو له خوا د ۱۳۸۹ کال د ولسې جرګې د ټاکنو د پوښښ لپاره د منصفانه او بې پرې راپور ورکونې کړندود نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۰ – ۱۳۸۹ : د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون ته د اعتراضونو او نیوکو د څیړلو د مودې اوږدول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۱ – ۱۳۸۹ : په ابتدایې لست کې د ولسي جرګې د هفو ۷ تنو کاندیدانو د شاملولو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو پریکړه چې په ابتدایې لست کې شامل نه وو، د کابل د ولایتی شورا د دریو مستعفی وکیلانو د ځای ناستو معرفیي کول او د دولتی رسنیو چلند اصول او د باورلیک صادرول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۲ – ۱۳۸۹ : د ۱۳۸۹ کال د ولسې جرګې د ټاکنو د کاندیدانو د نهایي لست خپرول، ۸ تنه کاندیدان چې د نا قانونه وسله والو ډلو په غړیتوب او یا مشرتوب باندې متهم وو او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې اداری له لورې رالیږل شوی مکتوب نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۳ – ۱۳۸۹ : د ټاکنو په بهیر کې درسنیزو سر غړونو او تخلفاتو د څیړنو کړندود، د وروستیو بنسټونو لپاره د باورلیک صدور: د ارزو تلویزني شبکه، اساهی شمبن او د جمهوري غوښتونکو انستیتوت نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۴ – ۱۳۸۹ : د رأی ورکونکو د نوم لیکنې د مرکزونو زیاتول او د ګرځنده ډلو لیږل، د هیواد ولایتونو ته دولسي جرګې د څوکیو ځانګړي کول، د ډله ییزو رسنیو له خوا د روان کال د وږی د ۲۷ نیټې د ولسي جرګې د ټاکنو د بهیر د پوښښ لپاره د منصفانه او بې پرې راپور ورکونې د کړندود د ۶ مادې تعدیل او د باورلیک ورکول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۵ – ۱۳۸۹ : د لوړ پوړو چارواکو هغه اقارب چې د ۱۳۸۹ کال ولسې جرګې ټاکنو ته کاندیدي په اړه بحث، د کمیسیون ولایتي دفترونو مسؤولیتونو د ټاکنو د پایلو فورمو یو نقل سپارلو په اړه بحث او د باورلیک صدور نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۶ – ۱۳۸۹ : د ۱۳۸۹ هجری شمسی کال د ولسي جرګې د ټاکنو له بهیر څخه د ټولیزو رسنیو بې پریتوب، متوازن او منصفانه رپوټ ورکونې او ټاکنیزو مبارزو د پوښښ کړندود د ۶ مادې په اړوند بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۷ – ۱۳۸۹ : ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته د را رسیدلو مکتوبونو د متن او محتوا په باره کې بحث او د ولسې جرګې ټاکنو ته د ۶ تنو کاندیدانو د کاندیداتورۍ له حق څخه محرومول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړی پربنسټ نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۸ – ۱۳۸۹ : د رأیې ورکونې د پروسې کړنلار ۱۰ مادې ۱ بند تعدیل، د ولسي جرګې ټاکنو ته د ۴ تنو کاندیدانو د کاندیداتورۍ له حق څخه محرومیدل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړو پر بنسټ، د رأیې ورکوونکو د نوم ثبتونې د مهال د تمدید په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غوښتنلیک او د کاندیدانو د ټاکنیزو مبارزو مرستې او لګښتونو د رپوتونو طی مراحل ګړندود نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۲۹ – ۱۳۸۹ : دروان کال د تلې ۲۷ د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره رأیې ورکونې د محلونو او مرکزونو د پای لسټ جوړونه او په افغانستان کې مقیم د بهرنیو هیوادونو د سفارت خانو لپاره د باورلیک صدور او مطالبه کوونکیو بنسټونو او رسنیو لپاره د باورلیک صدور نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۰ – ۱۳۸۹ : د ټاکنو د سرته رسیدو وروسته ښوونځیو ته د چوکیو سپارل، د تخار ولایت په ورسج ولسوالۍ کې د رای ورکونې د محل ایجادول او رسنیو او وړاندیز کوونکو ادارو ته د باورلیکنو ورکول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۱ – ۱۳۸۹ : د پایلو د راټولولو کړنلار، د پایلو تصفیه او څیړنه د پایلو د ثبت ملي مرکز کې، درای ورکونې مرکزونو او محلونو په کچه د روان کال د ولسې جرګې د ټاکنو فورمو ته عامه لاس رسې او وړاندیز کوونکو ادارو او رسنیو ته د باورلیکونو ورکول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۲ – ۱۳۸۹ : د دایکندي ولایت د ولایتي شورا غړی مبلغ مرحوم محمد انور د ځای ناستي پیژندګلو، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له خوا د ولسې جرګې ۲۹ نوماندانو محرومیت د ولسي جرګې د نوماندانو د لست څخه، د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د رای اچونې محلونو د زیاتوالي په هکله د ولسي جرګې د یو غړي وړاندیز او د ټاکنو په ورځ د روغتیاي مرکزونو ځهه د رایی اچونې مرکز په حیث د نه کار اخستنې اړه د روغتیا وزارت مکتوب او غوښتونکو اداروته د باورلیکونو ورکول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۳ – ۱۳۸۹ : د ننګرهار ولایت په ځینو رای اچونې مرکزونو کې د امنیت شتون او نه شتون، غوښتونکو ادارو ته د باورلیکونو ورکول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۴ – ۱۳۸۹ : د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د تصمیم تصدیقول د ۴ تنو نوماندانو محرومیت د نوماندۍ څخه، د ناظرینو ګمارل د رای اچونې مرکزونو او محلونو لپاره چې د کمیسیون د دارالانشأ د ارزیابې پر اساس د یو شمیر ستونزو لرونکې دي او د اسیا د ټاکنو مسولینو ټولنې له خوا د دوو کلونو ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ د عضویت حق ورکول او غوښتونکو ادارو ته د باورلیکونو ورکول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۵ – ۱۳۸۹ : د ۱۳۸۹ کال د وږي ۱۵ نیټې د ۳۲ پریکړه لیک دریمه فقره او غوښتونکو ادارو ته د باور لیکونو ورکول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۷ – ۱۳۸۹ : د ځینو راي اچونی محلونو د پایلو شکمنی فورمي او د غزنی ولایت په قره باغ ولسوالۍ کې د ټاکنو بیاسرته رسولو په هکله د حزب وحدت اسلامی افغانستان غوښتنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۸ – ۱۳۸۹ : د پنجشیر ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو لمړنیو پایلو تایید نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۳۹ – ۱۳۸۹ : د پروان ولایت د ځینو رای اچونې مرکزونو د لمړنیو پایلو تایید نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۰ – ۱۳۸۹ : د لغمان ولایت د ځینو رای اچونې مرکزونو د لمړنیو پایلو تایید نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۱ – ۱۳۸۹ : د کندز ولایت د ځینو رای اچونې مرکزونو د لمړنیو پایلو تایید نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۲ – ۱۳۸۹ : د کاپیسا ولایت د ځینو رای اچونې مرکزونو د لمړنیو پایلو تایید نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۳ – ۱۳۸۹ : د جوزجان ولایت د ځینو رای اچونې مرکزونو د لمړنیو پایلو تایید نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۴ – ۱۳۸۹ : د باميانو ولایت د ځینو رای اچونې مرکزونو د لمړنیو پایلو تایید نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۶ – ۱۳۸۹ : د کاپيسا او لغمان ولايتونو د ځینو رای اچونې مرکزونو د لمړنیو پایلو تایید نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۴۹ – ۱۳۸۹ : د خوست او کنړ ولايتونو د ځینو رای اچونې مرکزونو د لمړنیو پایلو تایید نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۵۰ – ۱۳۸۹ : د فارياب او لوګر ولايتونو د ځینو رای اچونې مرکزونو د لمړنیو پایلو تایید نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۵۴ – ۱۳۸۹ : د نيمروز او ميدان وردګ ولايتونو د ځینو رای اچونې مرکزونو د لمړنیو پایلو تایید نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۵۶ – ۱۳۸۹ : د کندز ولايت د ځینو رای اچونې مرکزونو د لمړنیو پایلو تایید نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۵۷ – ۱۳۸۹ : د رای اچونې د ځينو مرکزونو د پايلو د شکمنو پاڼو بيا کتنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۷۰ – ۱۳۸۹ : د ننګرھار ولايت د ځينو رای اچونې مرکزونو د لمړنيو پايلو تاييد نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۷۱ – ۱۳۸۹ : د(بدخشان او لغمان) ولايتونو د رای ورکونې د ځينې مرکزونو د لومړنيو پايلو تاييد نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۷۲ – ۱۳۸۹ : د کاپيسا او نورستان ولايتونو د ځينو رای اچونې مرکزونو د لمړنيو پايلو تاييد نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۷۳ – ۱۳۸۹ : د(بادغيس، سمنګان او کندز) ولايتونو د رای ورکونې د ځينې مرکزونو د لومړنيو پايلو تاييد نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۷۴ – ۱۳۸۹ : دھرات ولايت د رای ورکونې د ځينې مرکزونو د لومړنيو پايلو تاييد نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۷۵ – ۱۳۸۹ : د څپرولو او اعلان نه وړاندې د رای ورکونې د ځينې مرکزونو د پايلو د پاڼو بيا کتنه يا څېړنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۷۷ – ۱۳۸۹ : د څپرولو او اعلان نه وړاندې د رای ورکونې د ځينې مرکزونو د پايلو د پاڼو بيا کتنه يا څېړنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۸۲ – ۱۳۸۹ : د نيمروز او بلخ ولايتونو د ځينو رای اچونې مرکزونو د لمړنيو پايلو تاييد نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۹۱ – ۱۳۸۹ : د دايکندي ولايت د رای ورکونې د ځينې مرکزونو د لومړنيو پايلو تاييد نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۹۲ – ۱۳۸۹ : د کابل ولايت د رای ورکونې د ځينې مرکزونو د لومړنيو پايلو تاييد نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۹۳ – ۱۳۸۹ : د(خوست، لوګر، ننګرھار او کنړ) ولايتونو د رای ورکونې د ځينې مرکزونو د لومړنيو پايلو تاييد نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۹۴ – ۱۳۸۹ : د(فراه ، لغمان او پنجشير) ولايتونو د رای ورکونې د ځينېمرکزونو د لومړنيو پايلو تاييد نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۹۵ – ۱۳۸۹ : د ځينو رای اچونې مرکزونو د پايلو د خپرولو او اعلان څخه مخکې د پايلو د پاڼو بيا کتنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۹۶ – ۱۳۸۹ : د څپرولو او اعلان نه وړاندې د رای ورکونې د ځينې مرکزونو د پايلو د پاڼو بيا کتنه يا څٻړنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۹۸ – ۱۳۸۹ : د(بلخ، فراه او ھرات) ولايتونو د رای ورکونې د ځينې مرکزونو د لومړنيو پايلو تاييد نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۰۹۹ – ۱۳۸۹ : د(جوزجان، وردګو، کنړنو، سرپل، پکتيا، فارياب او بغلان) ولايتونو د رای ورکونې د ځينې مرکزونو د لومړنيو پايلو تاييد نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۰۰ – ۱۳۸۹ : د(ھلمند، غزني او باميانو) ولايتونو د رای ورکونې د ځينې مرکزونو د لومړنيو پايلو تاييد نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۰۵ – ۱۳۸۹ : د څپرولو او اعلان نه وړاندې د رای ورکونې د ځينې مرکزونو د پايلو د پاڼو بيا کتنه يا څېړنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۰۷ – ۱۳۸۹ : د څپرولو او اعلان څخه وړاندې د رای ورکونې د ځينو مرکزونو د پايلو د پاڼو بيا کتنه يا څېړنه نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۰۸ – ۱۳۸۹ : د مرکزونو او محلونو د تفتيش په اړوند د ولايتونو څخه د راغلو پايلو باندی بحث نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۱۰ – ۱۳۸۹ : له شميرلو څخه ويستل او بې اعتباره اعلان شوي محلونو لستونو را غونډول نورولوله...
 • د پریکړې شمیره ۱۱۲ – ۱۳۸۹ : د کميسيون د ولايتی دفترونوڅخه د پايلوفورمي نه رسيدل چې په سيستم او لومړنيو پايلو کې ندي شامل شوي. - د ننګرھار ولايت اړوند د رای اچونې محلونوبيا شميرل شوی راي - د بدخشان ولايت اړوند د رای اچونی محلونوبيا شميرل شوی راي نورولوله...

پالیسی ګانې

IEC Social Pages