د چوکیو وېش (ولسي جرګه، ولایتي شورا، د ولسوالیو شورا)

د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چوکیو د عادلانه وېش په موخه د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې په همکارۍ د هر ولایت د نفوس پر اساس پر ولایتونو چوکۍ وېشي. ولسي جرګه ۲۵۰ چوکۍ لري چې ۲۳۹ چوکۍ یې د نفوسو تناسب ته په کتو ولایتونو ته ځانګړې کېږي. ۱۰ چوکۍ کوچیانو او یوه چوکۍ اهل هنودو او سکهـانو ته ځانګړې شوې ده. 

پر ولایتونو د ولسي جرګې د چوکیو وېش:

 1. د کوچیانو، اهل هنودو او سکهانو له نفوس پرته د ولایتونو مجموعي نفوس پر ۲۳۹ چوکیو وېشل کېږي چې یوې چوکۍ ته د نفوس برخه مالومه شي.
 2. د هر ولایت نفوس د چوکۍ پر برخه وېشل کېږي چې د هر ولایت د چوکیو شمېر مالوم شي.
 3. د هر ولایت لپاره د چوکیو شمېر له هغه تام عدد سره مساوي دی چې له ترسره شوي تقسیم نه حاصل شوی دی. که چېرې چوکۍ د دوو جزونو پر اساس اختصاص نه شي، له تقسیم نه د باقي شوو اعشاري عددونو د نزولي ترتیب پر اساس ترسره کېږي. که د دغو محاسباتو په پایله کې یوه یا څو ولایتونو ته تر یوې کمې چوکۍ ورسېږي، هغه ولایت ته دوې چوکۍ ځانګړې کېږي. 
 4. له اساسي قانون سره سم، له هر ولایت نه دوې مېرمنې د ولسي جرګې غړیتوب ترلاسه کوي
 5. کوچیانو ته ۱۰ چوکۍ ځانګړې شوې چې درې هغه یې د مېرمنو لپاره دي.
 6. په هره ټاکنیزه حوزه کې چوکۍ هغو نوماندانو ته ورکول کېږي چې تر ټولو زیاتې قانوني رایې یې ترلاسه کړې وي. 
 7. اهل هنودو او سکهانو ته یوه چوکۍ ځانګړې شوې ده. 

د ولایتي شورا د چوکیو وېش:

هر ولایت یوه ولایتي شورا لري چې غړي یې د همغه ولایت د رایه ورکوونکو له خوا ټاکل کېږي. د ولایتي شورا چوکۍ د هر ولایت له نفوس سره په متناسب ډول تعینېږي:

 1. هغه ولایتونه چې تر پینځو سوو زرو تنو نفوس لري، ۹ چوکۍ ورته ځانګړې شوې دي.
 2. هغه ولایتونه چې له پینځو سوو زرو تر یو میلیون تنو نفوس لري، ۱۱ چوکۍ ورته ځانګړې شوې دي.
 3. هغه ولایتونه چې تر یو میلیون زیات تر دوو میلیونو تنو نفوس لري، ۱۵ چوکۍ ورته ځانګړې شوې دي.
 4. هغه ولایتونه چې تر دوو میلیونو زیات تر درېیو میلیونو نفوس لري، ۱۷ چوکۍ ورته ځانګړې شوې دي.
 5. هغه ولایتونه چې تر درېیو میلیونو زیات تر څلورو میلیونو نفوس لري، ۱۹ چوکۍ ورته ځانګړې شوې دي.
 6. هغه ولایتونه چې تر څلورو میلیونو زیات نفوس لري، ۲۱ چوکۍ ورته ځانګړې شوې دي.
 7. د ولایتي شورا د چوکیو لږ تر لږه ۲۵ سلنه مېرمنو ته ځانګړې شوې دي.
 8. کوچیان په هر ولایت کې د رایه ورکوونکو او نوماندانو په توګه په ټاکنو کې ګډون کولای شي.
 9. هغه نوماندان چې په اړونده ټاکنیزه حوزه کې یې تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړې وي، د ولایتي شورا غړي پېژندل کېږي.

د ولسوالۍ شورا د چوکیو وېش:

هره ولسوالي یوه شورا لري چې غړي یې د همغې ولسوالۍ د رایه ورکوونکو له خوا د درېیو کلونو لپاره ټاکل کېږي. د ولسوالۍ شورا چوکۍ د هرې ولسوالۍ له نفوس سره په متناسب ډول تعینېږي:

 1. هغه ولسوالۍ چې تر څلوېښت زرو تنو نفوس لري، ۵ چوکۍ لري.
 2. هغه ولسوالۍ چې تر څلوېښت زرو تنو زیات تر اویا زرو تنو نفوس لري، ۷ چوکۍ لري.
 3. هغه ولسوالۍ چې تر اویا زرو تنو زیات تر یو لک تنو نفوس لري، ۹ چوکۍ لري.
 4. هغه ولسوالۍ چې تر یو لک تنو زیات نفوس لري، ۱۱ چوکۍ لري.
 5. لږ تر لږه ۲۵ سلنه چوکۍ یې مېرمنو ته ځانګړې شوې دي.
 6. کوچیان په هره ولسوالۍ کې د ولسوالۍ شورا په ټاکنو کې د رایه ورکوونکي یا نوماند په توګه ګډون کولای شي.
 7. هغه نوماندان چې په اړونده ټاکنیزه حوزه کې یې تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړې وي، د ولسوالۍ شورا غړي پېژندل کېږي.

 

 

IEC Social Pages