• د ۱۳۹۸- ۱ شمېرې پرېکړه: د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د غړو د چلند د اصولو تصویب نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۰۲ شمېرې پرېکړه: د څو اړخېزو نمایندګيو(MDR) د ټاکنېزو نظامونو او د ټاکنو د قانون د تعدیل طرحه (MDR) نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۰۵ شمېرې پرېکړه: د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دایمي کارکوونکو د ګومارنې لپاره ځانګړی طرزالعمل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۶ شمېرې پرېکړه: د غزني ولایت د ۱۳۹۸ کال د تلې د شپږمې نېټې، د ولسمشرۍ، ولایتي شورا او ولسي جرګې د ټاکنو د تقویم تصویب نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۰۷ شمېرې پرېکړه: د ننګرهار ولایت د ولسي جرګې ټاکنو، د پایلو اعلان نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۰۸ شمېرې پرېکړه: د لوګر ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو، د پایلو اعلان نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۰۹ شمېرې پرېکړه: د هلمند ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو، د پایلو اعلان نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۰ شمېرې پرېکړه: ، د پچې پر بنسټ، د رای ورکولو په پاڼه کې د ولسمشرۍ نوماندانو د ځای او انځور د ځانګړي کېدو کړنلاره نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۲ شمېرې پرېکړه: د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اعلان شوو پستونو د ګومارنې د بهیر درول نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۱ شمېرې پرېکړه: د کندهار ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو، د پایلو اعلان نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۳ شمېرې پرېکړه: له بایومټریک څخه په ګټه اخیستو، تقویتي نوم ثبتونه او د رایې ورکوونکو د نوملړ چمتو کول نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۴ شمېرې پرېکړه: د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو ورستې نوملړ نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۵ شمېرې پرېکړه: د مېدان وردګ، کندوز او بغلان ولایتونو او د کوچیانو د ټاکنیزې حوزې د ۱۳۹۷ کال د تلې د ولسي جرګې د ټاکنو، د ورستېو پایلو اعلان نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۶ شمېرې پرېکړه: د پکتیا ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو، د پایلو اعلان نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۷ شمېرې پرېکړه: د ۱۳۹۸ کال د ټاکنو له پاره، د ټاکنیزو موقتو کارکوونکو د ګمارنې لایحه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۸ شمېرې پرېکړه: د رای ورکوونکو د تقویتي نوم ثبتونې بایومټریک او د غزني ولایت د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې بایومټریک او د رای ورکوونکو د نوملړ چمتوکولو د عملیاتي پلان تعدیل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۹ شمېرې پرېکړه: د سیاسي ګوندونو، نوماندانو، کتونکي او څارونکي بنسټونه او رسنېو د چلند د اصولو، د لایحې تعدیل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۲۰ شمېرې پرېکړه: د رای ورکوونکو د بایومټریک، ځانګړیتاوو د ثبتونې او د تقویتي نوم ثبتونې له پاره د استثنایي کارکوونکو ګمارنه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۲۱ شمېرې پرېکړه: د پخوانۍ ځانګړې کړنلارې سره سم، د اعلان شویو تشو بستونو د دندو د لایحو د ګمارنې د شرطونو بیا ګتنه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۲۲ شمېرې پرېکړه: د ولایتي شورا د ټاکنو سیسټم نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۲۳ شمېرې پرېکړه: د ۱۳۹۸ کال د ولایتي او ولسمشریزو ټاکنو، د ټاکنیزو سیالیو لایحه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۲۵ شمېرې پرېکړه: د ۱۳۹۸ کال د ټاکنو، د ټاکنیز تقویم تعدیل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۲۶ شمېرې پرېکړه: د ۱۳۹۸ کال د ولایتي شوراګانو د نوماندانو لایحه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۲۷ شمېرې پرېکړه: ، د رایه ورکوونکو د تقویتي نوم ثبتونې، د غزني ولایت د رایه ورکوونکو د نوم ثبتونې، د موقتو کارکوونکو د ګمارنې او د ولایتي شوراګانو د نوماندانو کړنلاره نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۲۸ شمېرې پرېکړه: د ټاکنو په بهیر کې د ټولیزو رسنیو د فعالیتونو د تنظیمولو لایحه او د رسنیو د کمیټې د دندو او صلاحیتونو د رامنځته کولو لایحه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۲۹ شمېرې پرېکړه: په ولسي جوګه کې د غور ولایت ټاکل شوي استازي خدای بښلي داکټر محمد ابراهیم ملک زاده د ځای ناستي غړي د ورپېژندنې په اړه خبرې نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۳۰ شمېرې پرېکړه: د ټاکنیز تقویم او له بایومټریک ټکنالوژې څخه د ګټه اخیستنې، د پرېکړې تعدیل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۳۲ شمېرې پرېکړه: د تقویتي نوم ثبتونې او د غزني ولایت د رایه ورکوونکو د نوم ثبتونې د لایحې تعدیل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۳۳ شمېرې پرېکړه: د ولسمشریزو ټاکنو د رایه ورکوونکو د تقویتي نوم ثبتونې او د غزني ولایت د رایه ورکوونکو د نوم ثبتونې او د نوملړ چمتوکولو، د عملیاتي پلان تعدیل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۳۴ شمېرې پرېکړه: د باورلیک او څارنې د پېژندکارت د صدور طرزالعمل«کتنه او راپور برابرول» نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۳۵ شمېرې پرېکړه: د ۱۳۹۸ کال د تلې د شپږمې نېټې د ولسمشرۍ ټاکنو ترسره کېدل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۳۶ شمېرې پرېکړه: د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د ۱۳۹۸ کاال د ۳۵ شمېرې پرېکړې پر بنسټ د پخوانیو تصویب شویو د اوو لایحو تعدیل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۳۷ شمېرې پرېکړه: د ولسمشرۍ ټاکنو د عملیاتي پلان تعدیل ، د ولسمشرۍ ټاکنو د رایه ورکوونکو د تقویتي نوم ثبتونې د عملیاتي پلان تعدیل او د غزني ولایت د رایه ورکوونکو د نوم ثبتونې او د نوملړ د چمتوکولو، د عملیاتي پلان تعدیل او د ټاکنو د موقتو کاروونکو د ګمارنې د کړنلارې تعدیل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۳۸ شمېرې پرېکړه: د ټاکنو د خپلواک کمېسیون او د کمېسیون د دارالانشاء په علني ناستو کې د رایې او د نوم ثبتونې د مرکزونو ټاکل او تصدیق نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۳۹ شمېرې پرېکړه: د څاروونکو او کتونکو بنسټونو او د ټولیزو رسنیو د باورلیک د ورکړې په اړه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۴۱ شمېرې پرېکړه: په پښتو، دري، ازبیکي او انګریزي ژبو د کمېسیون د ویب سایټ خپرونې او د عامه پوهاوي د پېغامونو خپرول نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۴۲ شمېرې پرېکړه: د رایه ورکوونکو د نوم ثبتونه تطبیق په هغو مرکزونو کې چې نوی يې امنیت ټینګ شوی دی نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۴۳ شمېرې پرېکړه: د رایې د صندقونو تشونه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۴۴ شمېرې پرېکړه: د کمېسیون د تشکیلاتي جوړښت طرحه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۴۵ شمېرې پرېکړه: په غزني ولایت کې د رایه ورکوونکو د نوم ثبتونې د بهیر غځیدل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۴۷ شمېرې پرېکړه: د ټاکنو خپلواک کمېسیون په علني غونډو کې د سیاسي ګوندونو، رسنیو، د ملي او نړېوالو څاروونکو او کتونکو د استازو د ګډون لایحه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۴۸ شمېرې پرېکړه: د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د ټاکنیزو مبارزو د مالي چارو د تنظیم لایحه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۴۹ شمېرې پرېکړه: د ۱۳۹۸ د ټاکنو د رایه ورکولو لایحه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۵۰ شمېرې پرېکړه: د دریو ګوندونو او څلورو بنسټونو ته د باورلیک ورکړه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۵۲ شمېرې پرېکړه: د ۱۳۹۸ کال د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو د شمېرنې لایحه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۵۵ شمېرې پرېکړه: د ۱۳۹۷ د ولسمشریزو ټاکنو د ټاکنیزو سرغړونکو پېژندل او د هغو په اړه قانوني تصمیم نیول نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۵۳ شمېرې پرېکړه: د ۱۳۹۸ کال د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نوماندانو د مخکنې ورکړې پېسو د بېرته ورکړې نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۵۶ شمېرې پرېکړه : د رسنیو د کمیټې د غړو د کار د مودې غځول نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۵۷ شمېرې پرېکړه : د ۱۳۹۸ کال د ولسمشرۍ نومادانو د ټاکنیزو سیالیو د مالي چارو فورمې او کړنلاره نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۵۸ شمېرې پرېکړه : د ۱۳۹۸ کال د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د جمع بندې لایحه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۶۰ شمېرې پرېکړه : د ۱۳۹۸ کال د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو د شمېرنې او د رایې ورکولو کړنلاره نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۶۱ شمېرې پرېکړه : د ۱۳۹۸ د ټاکنو د ټاکنیزو مبارزو رسنیزو سرغړونو او تخطیو ته د رسېدنې او څارنې طرزالعمل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۶۲ شمېرې پرېکړه : د ۱۳۹۸ کال د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو د بیا شمېرنې له پاره د پایلو د فورمې، چاپ نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۶۳ شمېرې پرېکړه : د باورلیک وېش هغو بنسټونو ته چې غوښتنه يې کړې ده نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۶۴ شمېرې پرېکړه : د ټاکنو د نه کارول شوو رایپاڼو او غیرحساسو ټاکنیزو موادو تخریب نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۶۵ شمېرې پرېکړه : د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د عملیاتي پلان تصویب او د عامه پوهاوي د برنامو او قرارداد د پلي کولو څارنه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۶۶ شمېرې پرېکړه : د ۱۳۹۸ د ولسمشریزو ټاکنو د رایه ورکولو د مرکزونو د شمېر تغیر نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۶۷ شمېرې پرېکړه : د هغو رایه ورکوونکو د نومونو قرنطین چې نومونه یې د احصاییې د ملي ادارې د راپور پر اساس کوایف لري. نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۶۸ شمېرې پرېکړه : د ۱۳۹۸د ولسمشریزو ټاکنو د حساسو ټاکنیزو موادو بسته بندي نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۶۹ شمېرې پرېکړه : د ولسمشریزو ټاکنو د رایو د تفتیش، بیا شمېرنې او باطلولو لایحه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۷۰ شمېرې پرېکړه : د ۱۳۹۸د ولسمشریزو ټاکنو د رایې ورکولو د محلونو شمېر نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۷۱ شمېرې پرېکړه : د ولسوالیو د امرانو، د مرکزونو د مدیرانو، د ولسوالیو د ټاکنیزو مامورانو او محلونو د رییسانو د بایومتریک د ځانګړنو ثبت نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۷۲ شمېرې پرېکړه : له کمیسیون سره په ټاکنو پورې د اړوندو بنسټونو د استازو د نوملړ شریکول نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۷۳ شمېرې پرېکړه : د بایومتریک د الکترونیکي او ټکنالوژیکي سیستم د ارزونې لپاره د معتبرو ملي او نړیوالو مراجعو معرفي کول نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۷۴ شمېرې پرېکړه : هغو بنسټونو ته د باورلیکونو ورکول چې غوښتنه یې کړې ده نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۷۵ شمېرې پرېکړه : د ۱۳۹۸ د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کارکوونکو د ګومارنې د پلان تصویب نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۷۶ شمېرې پرېکړه : د ۱۳۹۸ د ولسمشریزو ټاکنو محلونو ته د رایپاڼو د تخصیص راپور نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۷۷ شمېرې پرېکړه : په ولایتي دفترونو کې د ټاکنیزو موادو د راټولولو طرزالعمل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۷۸ شمېرې پرېکړه : هغو بنسټونو ته د باورلیکونو ورکول چې د باورلیکونو غوښتنه یې کړې وي نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۷۹ شمېرې پرېکړه : د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون، ګډ پلاوي او ځانګړې محکمېد د تصمیمونو او د ټاکنو د وروستیو پایلو د اعلان د پلي کولو لایحه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۸۰ شمېرې پرېکړه : هغو بنسټونو ته د باورلیکونو ورکول چې وړاندیز یې کړی دی نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۸۱ شمېرې پرېکړه : د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او مبارزې ګډې خپلواکې کمېټې ته د کتنې د باورلیک ورکول نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۸۲ شمېرې پرېکړه : هغو بنسټونو ته د باورلیکونو ورکول چې وړاندیز یې کړی و نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۸۳ شمېرې پرېکړه : هغو بنسټونو ته د باورلیکونو ورکول چې وړاندیز یې کړی و نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۸۴ شمېرې پرېکړه : د ټاکنو ورځې ته د رایه ورکولو په محلونو کې د ښځينه کارکوونکو ګومارل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۸۵ شمېرې پرېکړه : د ټاکنو په ورځ په ځانګړو حالاتو کې د محارمو لخوا د ښځینه کارکوونکو ملتیا نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۸۶ شمېرې پرېکړه : هغو بنسټونو ته د باورلیکونو ورکول چې غوښتنه یې کړې وه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۸۷ شمېرې پرېکړه : د ۱۳۹۸ د ولسمشریزو ټاکنو د نوماند ښاغلي سید نورالله جلیلي د لومړي مرستیال په توګه د ښاغلي محمدحلیم تنویر معرفي کول نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۸۸ شمېرې پرېکړه : ټولیزو رسنیو، کتونکو او څارونکو ته د باورلیکونو او پېژندکارتونو ورکولو د وخت تمدید نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۸۹ شمېرې پرېکړه : د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د ګومارنې په ځانګړي طرزالعمل کې د اوومې مادې او د اوومې مادې د درېیم جز زیاتېدل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۹۰ شمېرې پرېکړه : هغو بنسټونو ته د باورلیکونو ورکول چې غوښتنه یې کړه وه نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۹۱ شمېرې پرېکړه : د پایلو راټولولو د ملي مرکز طرزالعمل او د رایو د تفتیش، بیا شمېرنې او باطلولو طرزالعمل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۹۲ شمېرې پرېکړه : هغو بنسټونو ته د باورلیکونو ورکول چې وړاندیز یې کړی دی نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۹۳ شمېرې پرېکړه : هغو بنسټونو ته د باورلیکونو ورکول چې وړاندیز یې کړی دی نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۹۴ شمېرې پرېکړه : د ولسمشریزو ټاکنو له نوماندۍ نه د ځينو نوماندانو تېرېدل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۹۵ شمېرې پرېکړه : له نوماندۍ څخه د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د مرستیال/مرستیالانو تېرېدل نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۹۷ شمېرې پرېکړه : هغو کسانو ته د رایې ورکولو حق ورکول چې د نوملیکنې تصدیق یې درلود، په یوه لیست(چاپي یا ډيجیټلي) کې یې نوم و، په بل کې نه و نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۹۸ شمېرې پرېکړه : د هغو کسانو د رایې ورکولو د پروسې د پړواوونو طی کول چې د بایومتریک دستګاه د پیغام پر اساس یې له نوملړ نه نوم ایستل شوی و نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۹۹ شمېرې پرېکړه : د ۱۳۹۸ د ولسمشریزو ټاکنو د ورځې د رایې ورکولو د وخت تمدید نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۰۰ شمېرې پرېکړه : د کمیسیون مرکزي سرور ته د بایومتریک ماشینونو له حافظې کارتونو د مالوماتو انتقال نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۰۱ شمېرې پرېکړه : هغه بایومتریک ماشینونه چې د ځينو دلایلو له امله په قرنطین حالت کې دي نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۰۲ شمېرې پرېکړه : د پایلو راټولولو او هغو بایومتریک ماشینونو په اړه د اجرااتو څرنګوالی چې د پایلو د فورمې عکس نه دی پکې اخیستل شوی. نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۰۳ شمېرې پرېکړه : د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته د نوماندانو د ټاکنیزو مبارزو د مالي چارو راپور. نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۰۴ شمېرې پرېکړه : د ۱۳۹۸ د تلې د شپږمې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د فورمونو تنظیم او ډلبندي. نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۰۵ شمېرې پرېکړه : هغه بایومتریک ماشینونه او حافظې کارتونه یې چې تر اوسه نه دي رارسېدلي . نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۰۶ شمېرې پرېکړه : د ځينو سیاسي ګوندونو، نوماندانو او مدني ټولنې د بنسټونو نیوکې او اندېښنې . نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۰۷ شمېرې پرېکړه : د رایې ورکولو د هغو محلونو کارکوونکي چې سرغړونه او تخطي پکې شوې . نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۰۸ شمېرې پرېکړه : د ټاکنو په ورځ د ۱۳۷۶۳۰ پروسس شوو بایومتریکي مالوماتو او رایه ورکوونکو نه د دارالانشا تحلیل او تجزیه . نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۰۹ شمېرې پرېکړه : د هغو ۱۰۲۰۱۲بایومتریکي مالوماتو په اړه د دارالانشا(ملي او نړیوالو متخصصانو) تحلیل او تجزیه چې درملوک کمپنۍ بې وخته بللي او د کره والي مسوولیت یې پر غاړه نه دی اخیستی . نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۱۰ شمېرې پرېکړه : د رایو د تفتیش او بیا شمېرنې د بهیر بیا پیل . نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۱۲ شمېرې پرېکړه : د رایې ورکولو د هغو ۲۳محلونو د پایلو د فورمونو ارزونه چې د پایلو د جمعبندۍ د ملي مرکز د مدیریت د ټيم لخوا د ۱۳۹۸ـ۴ـ۱۰پرېکړه لیک . نور ولوله...
 • د ۱۳۹۸- ۱۱۳ شمېرې پرېکړه : د ۲۴۲۳هغو محلونو له جملې چې بایومتریکي مالومات یې نشته، د ۱۱۷۹محلونو په اړه د دارالانشا راپور . نور ولوله...

IEC Social Pages