د ټاکنو قانون د ۷۷مې مادې له دویمې فقرې سره سم، د ولسمشرۍ نوماندان ملکف دي چې په ټاکنیزو مبارزو کې د خپلو لګښتونو د تمویل د سرچینو، اندازې او لګښتونو د مواردو په اړه کمیسیون ته دقیق راپور وړاندې کړي. د دغې مادې د درېیمې فقرې له حکم سره سم، نوماندان په افغانستان کې له مېشتو بهرنیو وګړو یا دولتونو او یا د بهرنیو هېوادونو له سیاسي نمایندګیو څخه مالي مرستې نه شي قبلولای یا ترلاسه کولای. لکه څرنګه چې د ټاکنو قانون د ۷۸مې مادې په څلورمه ماده کې تصریح شوې، د نوماندانو د ټاکنیزو مبارزو د مالي چارو څرنګوالی او کمیسیون ته د هغوی د راپور وړاندې کول د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د ټاکنیزو مبارزو د مالي چارو په لایحه کې تنظیمېږي.

د دې لایحې د یوولسمې مادې د حکم پر اساس، د ۱۳۹۸ د تلې د شپږمې د ولسمشریزو ټاکنو محترم نوماندان مکلف دي چې کمیسیون ته د خپلو ټاکنیزو مبارزو د مالي چارو دوه راپورونه وړاندې کړي. د دغو راپورونو د وړاندې کولو نېټې په ترتیب سره د ۱۳۹۸ د وږي ۴ـ۸ او د تلې څلورمه او پینځمه دي.

کمیسیون د نوماندانو د ټاکنیزو مبارزو د مالي چارو راپورونه په ډیټابېس کې تر ثبتولو او تطبیقاتو وروسته نشروي. د رایې ورکولو په شرایطو برابر کسان، ټولیزې رسنۍ او څارونکي او کتونکي بنسټونه د نوماندانو د ټاکنیزو مبارزو پروګرامونه څارلی او هغو ته د نوماندانو له خوا له وړاندې شوو راپورنو سره مطابقت ورکولای شي.

که یادې خواوې ومومي چې نوماندانو لګښتونه، مرستې یا ټاکنیز فعالیتونه پټ کړي دي، یا یې له ناقانونه سرچینو مرسته ترلاسه کړې او یا یې په یوه ډول د مالي چارو د لایحې احکام نقض کړي دي، موضوع په مستند ډول له کمیسیون یا د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون سره شریکولای شي.

څارونکي او کتونکي د نوماندانو د ټاکنیزو مبارزو د مالي چارو په اړه خپلې موندنې له کمیسیون، د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون او رسنیو له کمېټې سره شریکولای شي.

IEC Social Pages