۱۳۹۸ سیلاوی

عکس لر

Tweets by @AfghanistanIEC

سیلاو مستقل کمیسون‌نینگ رهبرلیک اعضالری، سیلاو جریانیدن نظارت قیلووچی نهاد رسمی‌لری بیرگه سیده ییغین اوتکزیدی.

سیلاو مستقل کمیسیون‌نینگ رهبرلیک اعضالری کابلده مقیم انگلستان و ناتوملی ایلچی‌لری بیرگه‌سیده اوچره شیب، جمهورلیک ریاست سیلاوی خصوصیده صحبت لشتی‌لر.

سیلاو مستقل کمیسیونی خبری بیر ییغین یولگه قوییب، 1398- ییل آلتینچی میزان جمهورلیک ریاست سیلاوی نتیجه‌سی‌نینگ توپلش و بو جریان آلغه بارگن نتیجه‌سینی میدیالر حضوریده معلومات بیردی.

-1398 ییل 14- میزان سیلاوگه عاید برچه ملزمه‌لر ولایت مرکزیدن سیلاو کمیسیون مرکزیده انتقال بیریلیش جریانی یکونلندی. اوشبو ملزمه‌لر بایومتریک اوسکونه‌لری، قوریقچی خریطه‌لری شامل بولیب ملی و خلق ارا نظارتچی‌لر حضوریده تیکشیریلیش مقصد معلومات ملی مرکزیده انتقال بیریلماقده.

سیلاوگه عاید حساس ملزمه‌لرینی مرکزده انتقال بیریلیش جریانی آلتینچی میزاندن ییتینچی میزانگه اوتر کیچه‌دن باشله‌نیب و حاضرگه قدر 27 ولایت ملزمه‌لری شامل، بایومتریک اوسکونه‌لری، قوریقچی خریطه‌لری و آوازلر سیلاو مستقل کمیسیونیده انتقال بیریلگن.