عکس لر

Tweets by @AfghanistanIEC

سه‌یلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ سرپرستی و اورین باسری حرمتلی سید عصمت الله مل، شهامتلی معلول‌لر اجتماعی سازمانی نینگ رییسی قاضی احمد راشد خالقیار مبارز و یاشلر پارلمانی معلول لری بولگن کیمسه لر کمیسیونی رییسی و اعضالری بیلن کمیسیون دفتریده اوچره شدی.

بو اوچره شووده ایککی تمان معلول کیمسه لر بشری حقلری، سه یلاولرده قتنه شیشلری و دولتی اداره لرده ایشگه آلینیشی توغریسیده بحث و فکر المشتیریب، ایککی تمانلیک یاردمچیلیکنی وعده بیریشدیلر.

اداغده بو سازمان تمانیدن تیارلنگن آلقیش نامه نی، معلول کیمسه لر حقلری کنوانسیون و معلول امتیازی بیلن حقلری قانونی نینگ تطبیقلنه‌شی اوچون، مل جنابلری گه ساوغه قیلدی.