عکس لر

Tweets by @AfghanistanIEC

اولوغ تینگری تعالی آتی بیلن!
تاسف بیلن، سیلاو ایرکین کمیسیون دارلانشاسی‌نینگ جندر باشقرووچی‌سی خانم جمیله احدی نینگ دنیادن کوز یومیب تینگری رحمتی گه قاووشگنی‌نی ایشیتیب بویوک قیغولندیم. اولوغ ربیم رحمتلی جایینی جنت دن و عایله اعضالریگه بویوک صبر و چیدم نصیب ایتسین.

رحمتلی خانم جمیله احدی نیچه ییل‌لردن بویان سیلاو ایرکین کمیسیون‌نینگ جندر باشقرووچی‌سی حیثیده اوشبو اداره چوکاتیده ایش بجریب صادق‌لیک بیلن خذمت قیلیب کیلگن ایدی، اونینگ بو توغریده قیلگن فعالیت‌لری و چیککن زحمت‌لری هیچ بیر زمان اونوتیلمه‌یدی.

مین اوشبو بویوک مصیبت نی رحمتلی عایله اعضالری، ایش داش‌لری و برچه یقین قرینداش‌لریگه تسلیت ایتیب، رحمتلی جایینی جنت دن و قالگن عایله اعضالریگه بویوک صبر و چیدم طلب قیله‌من.
حرمت بیلن!

سیلاو ایرکین کمیسیون‌نینگ کمیشنر و منشی‌سی حُرمتلی مسافر قوقندی.