عکس لر

Tweets by @AfghanistanIEC

سیلاو ایرکین کمیسیون‌نینگ ولایتی دفترلریده آوازلرنی قیته حسابلش و تفتیش ایتیش جریانی جمهورلیک ریاست سیلاو نامزدلری‌نینگ نظارتچی، کوزه تووچی و میدیالر حضوریده رسمی بیرحالده باشلندی.

ترقه‌تیلگن گزارش‌لرگه اساس، آوازلرنی قیته حسابلش و تفتیش ایتیش جریانی، مملکت ایریم ولایت دفترلریده باشله‌نیب و اولکه بویلب 34 ولایتی شامل 8 مینگ و 200 محل‌ده یولگه قوییلماقده.