عکس لر

Tweets by @AfghanistanIEC

سه‌یلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ کمیشنری و منشی سی خانم رحیمه ظریفی، (FEFA)افغانستان تینگلیک و ایرکینلیک سه‌یلاولر موسسه سی نینگ عیاللر سیاسی حقلری دادخواهلیک گروپی مسوولی مریم آروین بارکزی بیلن اوزی نینگ ایش دفتریده، کوریشیب، سوزلشدی.

سه یلاولر ایرکین کمیسیونی اوزی نینگ ۵ ییللیک استراتیژیک پلانی حقیده تخنیکی نظر آلیش ورکشاپی نی بو نهاد مقریده اوتکزدی.

سه‌یلاولر ایرکین کمیسیونی رهبرلیک اعضاسی نوبتی اولتیریشی نی بوگون دوشنبه بو نهاد نینگ اولتیریش اوتاغیده اوتکزدیلر.

سه‌یلاولر ایرکین کمیسیونی جندر آیلیک بیرینچی اولتیریشینی بو نهاد مرکزی دفتریده اوتکزدی.

سه یلاولر ایرکین کمیسیونی باشلیغی خانم حوا علم نورستانی، (UNESP) بیرلشمه ملت لر سازمانی نینگ سه‌یلاولردن آرقه‌داش بیلدیریش بولیمی ارشد مشاوری حرمتلی گرنت کیپن بیلن اوز دفتریده اوچره‌شدی.