عکس لر

Tweets by @AfghanistanIEC

سیلاولر مستقل کمیسیون‌نینگ دارالانشاسی

دارالانشا، سیلاولر مستقل کمیسیون نی مهم بیر بولمینی شکل بیره دی. دارالانشا باشلیغی سیلاو قانونی نینگ 22- ماده سی اساسیده سیلاولر مستقل کمیسیون نی کوپلب اعضالری کیلیشووی بیلن شرایط گه تینگ بولگن شخص لر آره سیدن اوچ کیشی کمیسیون دارالانشا باشلیغی حیثیده تنله نیشی خصوصیده جمهور رییس گه تانشتیریله دی و جمهور رییس بو آره دن بیری شخص نی سیلاولر مستقل کمیسیونی نینگ دارالانشاسی حیثیده تنله یدی. دارالانشا، کمیسیون نی باشلنغیچ مرحله سیدن سیلاو یولگه قوییلیش سونگی مرحله سی گه قدر کمیسیون نی طرح و لایحه لرینی منسجم لشتیریش نی بوینیگه آله دی. دارالانشاگه تیگیشلی بولگن ایش لر اوشبو اداره باشلیغی و ایکی اورین باسری (مالی و اداری و عملیاتی اورین باسرلری رهبرلیک قیله دی.

سیلاولر مستقل کمیسیون نینگ دارالانشاسی مرکز سطح ده اون ریاست گه ایگه بولیب و بو ریاست لر سیلاوگه تیگیشلی بولگن ایریم مسوولیت گه ایگه. شونگه اوخشش کمیسیون نی ولایتی تشکیلات لری، ولایت لرده بولگن دفتر لر باشلیغی تمانیدن کنترول ایتیله دی.

کمیسیون‌ دارالانشاسی‌نینگ مرکزی ریاست‌لری

حقوق ریاست‌لیگی: سیلاو قاعده سی و اولکه اساسی قانونی نقطه نظریدن اوشبو ریاستنی مسولیتی، حقوقی هجت نامه لر، کیلیشونامه لر، لایحه لر، اداری یوللاوچی لیک، و سیلاو ایچکی ایشلرینی نظارت قیلیش دیر. شونینگ دیک اوشبو ریاست، اولکه قانونی نقطقه نظریدن حقوقی مصلحت لرنی سیلاو مستقل کمیسیونی و اوشبو کمیسیون باشقه قطار دارالانشا ریاست لریده تقدیم قیلماقده.

شونگه اوخشش اوشبو ریاست، سیلاوگه تیگیشلی بولگن ملی و خلق ارا نهادلر و نامزدلرنی عملیاتی جریانیده اعتبار نامه بیریش مسولیت گه ایگه.

مالی و حسابات ریاست‌لیگی: اوشبو ریاست، سیلاولر مستقل کمیسیونی نینگ مالی و حسابات ایش لریگه تیگیشلی بولگن برنامه‌لرینی تنلنگن زمانده تیکشیریب عملگه آشیره دی.

مالی ریاست لیگی، کمیسیون نی ایش لری و ترقیاتی قنچه لیگی عملی ایتیلیشی نی نظارت و تیکشیریب، اداره نی مالی وضعیتیگه قرب اونگه تیگیشلی موضوع‌لرنی ترتیب و ترقته دی.  شونینگ دیک مالی فعالیت‌لر، نقده حواله جات و لوازم لرخراجتی نی کنترول قیله دی.

پالیسی و ریجه لشتیریش ریاست‌لیگی: اوشبو ریاست، سیلاو تقویمی، سیلاو عملیاتیگه تیگیشلی ریجه لر و لایحه لرنی منسجم لشتیرماقده.

شونینگ دیک اوشبو ریاست کمیسیون باشقه ایریم ریاست لرینی فعالیت لرینی منسجم لشتریب، بو خصوصده ایریم گزارش لرنی ارایه قیلماقده. بونگه قوشیمچه پالیسی ریاست لیگی مالی و حسابات ریاست لیگی هماهنگ لیگیده هرییل انکشافی بودجه سی نی ترتیب و اونینگ مرحله لرینی باشدن کیچیریش مسولیتیگه ایگه. باشقه تماندن اوشبو ریاست سیلاولر متسقل کمیسیون نی فعالیتی و ریجه لرینی باشقه دولتی اداره لر بیرگه سیده شریک قیلماقده.

اورگه تیش و ظرفیت‌لرنی کوچیتیریش ریاست‌لیگی: اوشبو ریاست، کمیسیون ایشلاوچی لرینی ظرفیتی کوچه ییشی و تعلیم بریش بولیم لریده مسوول دیر. اونگه علاوه سیلاو برچه ایشلاوچی لرینی تعلیم کوریش برنامه لریدن آگاه لنتیریشی و اونگه تیگیشلی برچه لوازم لرنی ترتیب بیریب علمگه آشیره دی.

شونینگ دیک اوشبو ریاست، سیلاولر مستقل کمیسیون نینگ ایشلاوچی لرینی ظرفیتی کوچه ییشی و آلغه باریشی اوچون ایچکی و تشقی ورکشاب و تعلیم کوریش برنامه لرده معرفی قیلماقده. سیلاوگه تیگیشلی بولگن برچه معلومات و هجت لرنی سقلب، ایشلاوچی لرنی سیلاو ماده لریده قولتاپیشی و کمیسیون نی کتاب خانه سی نینگ مسولیتی هم مذکور ریاست بوینیگه دیر.

معلومات و تکنالوژی ریاست‌لیگی: اوشبو ریاست، معلوماتی و تکنالوژی خذمت‌لرنی ترقه تیشی، کمیسیون‌نی الکترونیکی بیلگی‌لرینی فعال سقلش، کمیسیون ایریم ترماق لریده رابطه‌لرنی انترنیت واسطه سیده مستحکم لشتیریش گه مسول دیر.

دیتابیث، ویب‌سایت و شبکه‌وی تیزیم‌لر آمریت‌لری مذکور ریاست تشکیلاتیگه شامل بولیب، سیلاو ایریم جریان‌لریده بجریلگن فعالیت‌لر و کمیسیون‌نی عمومی شبکه‌سی و تیزیمی‌نینگ کنترولینی بوینیگه آلگن. شونگه اوخشش اوشبو ریاست معلومات‌لرنی قید ایتیش ملی مرکزی‌نینگ مسولیتیگه ایگه بولیب، آواز بیرووچی‌لرنی رویخطگه آلیش و سیلاو نتیجه‌لری مشخص‌لنیشی خصوصیده آگاه بیریش ایش‌لری بیلن شغلنماقده.

عامه‌وی اخبارات و معلومات ریاست‌لیگی: اوشبو ریاست، عامه‌وی معلومات، کمپاین گه تیگیشلی ماده لرنی ترقه تیش، معلوماتی ماده لرنی تیارلش و عامه‌وی اخبارات و معلوماتی برنامه‌لرینی عملگه آشیریش مسولیتی بوینیگه دیر.

عامه‌وی اخبارات ریاست‌لیگی‌نینگ تشکیلاتیده شامل بولگن‌لر، ولایت‌لرده دایمی ایشلاوچی‌لریدن عبارت بولیب، اولر ولایت‌لرده بولگن معلومات و سیلاو مهم موضوع‌لرینی مردم گه ییتکزیش بیلن شغلنماقده. اونگه علاوه جندر آمریت‌لیگی، عیال‌لرنی سیلاو پروسه‌لریده اشتراکی و عیال‌لرنی سیلاو فعالیت‌لری و جریان‌لریده علاقه کورسه‌تیش اوچون تشویق و آلقیش‌لنیشی خصوصده فعالیت قیلماقده.

شونینگ دیک اوشبو ریاست، سیلاوگه تیگیشلی بولگن معلومات‌لرنی، مکتب، بیلیم یورت‌لرده گی طلبه‌لر، عیال‌لر و باشقه ایریم طبقه اهالی‌لرده تعلیم بیریب، سیلاو قندی بیرحالده یولگه قوییلیشیدن مردم‌نی آگاه لنتیریب و بو توغریده نماییشی حرکت‌لرنی یولگه تشله ماقده.

تشقی رابطه‌لر ریاست‌لیگی: اوشبو ریاست، سیلاولر مستقل کمیسیون رابطه سینی سیاسی احزاب، کاندیدلر نماینده لری، مدنی جماعه نهادلری، ملی و خلق ارا نظارتچی‌لر آره سیده مستحکم لشتیریشگه مسوول دیر. شونینگ دیک، سیلاو گه علاقه بیلدیره یاتگن سیاسی احزاب، نامزدلر، نظارتچی و کوزه تووچی‌لر، ملی و خلق ارا تمان‌لری بیرگه‌سیده علاقه قوریب و اولرنی سیلاو جریانی و فعالیتی قنچه‌لیک آلغه بارگنیدن آگاه لنتیرماقده.

شونگه اوخشش، ملی و خلق ارا نظارتچی و تیگیشلی تمان‌لرگه سیلاو جریانیدن نظارت قیلیشی اوچون سهولت کیلتیریب، همده کمیسیون‌نی تشقی رابطه‌لری یخشی‌له نیشی خصوصیده ایشلماقده.

ساحه‌وی عملیات‌لر ریاست‌لیگی: اوشبو ریاست، مرکز و ولایتی دفترلر آره سیده رابطه‌لرنی تامینلش، ولایتی دفترلریده گزارش ترقه‌تیشی و ولایتی دفترلردن گزارش آلیش ترماق‌لریده مسول دیر. شونینگ دیک اوشبو ریاست کمیسیون‌نی ولایتی دفترلری فعالیت‌لرینی نظارت قیلیب، اونگه تیگیشلی موضوع‌لرنی تیکشیره دی. سیلاو ایش‌لرینی کنترولی، نظارتی، فعالیت‌لرینی کوزه تیب و تیکشیرماقده.

بشری منبع‌لر ریاست‌لیگی: اوشبو ریاست، کمیسیون ایشلاوچی‌لرینی تعینلش و انسانی منبع‌لرنی منسجم‌لشتیریش مسولیتی‌گه ایگه. شونینگ دیک ریجه لشتیریش، اشلاوچی‌لرنی تنلش، اوزگرتیریش، ایشلاوچی‌لرنی ایشیدن بوشه‌لیشی و اولکه قانونی نقطه‌ی نظریدن کمیسیون‌نی تصویب قیلینگن لایحه‌لرینی تیکشیرماقده. باشقه تماندن اوشبو ریاست اصلاحات اداری و ملکی خدمه‌لر کمیسیون بیرگه سیده رابطه قوریب، مملکت سطح ده بولگن برنامه‌لرنی اصلاح قیلیب و اونگه تیگیشلی ریجه‌لرنی عملگه آشیرماقده.

خذمت‌لر ریاست‌لیگی: اوشبو ریاست‌نی وظیفه‌سی، برنامه‌لرنی منجسم‌لشتیریش، تدارکات و لوژستیکی خذمت‌لرنی وقتیده ترقه‌تیش و کمیسیون عوایدلرینی سقلش دیر. شونینگ دیک اداره ایش‌لریده کمچیلیک کیلمس‌لیگی اوچون ترانسپورتی واسطه‌لرینی سقلش، نظارت ایتیش، تخنیکی واسطه‌لرنی فعال سقله‌نیشی اوچون ایشلماقده.

اوشبو ریاست همده، تیگیشلی مدیر و آمرلر ایشلرینی نظارت قیلیش، اداره لرنی تمیزلیگی، بو توغریده بولگن کمچیلیک‌لرگه دقت قیلیب بو خصوصده بولگن هرقندی کمچیلیک‌لرنی تیگیشلی اداره لرده گزارش بیرماقده.

کمیسیون‌نی ولایتی دفترلری

سیلاولر مستقل کمیسیون‌نینگ ولایتی دفترلری مملکت34 ولایت مرکزیده موجود. کمیسیون‌نینگ ولایتی هر دفتریده تورت ایشلاوچی‌سی بولیب، ضرورت بولگن زمان وقتینچه‌لیک ایشلاوچی هم تنلنه دی. کمیسیون‌نینگ ولایت‌لرده گی دفترلری مرکزی دفتر بویوروغی واسطه‌سیده هر بیر ولایت گه تیگیشلی سیلاو فعالیت‌لرینی ریجه لشتیریشی، تطبیق و تیکشیریش‌نی بوینیگه آلگن. سیلاولر مستقل کمیسیون‌نینگ ولایت‌لرده گی دفترینی دایمی ایشلاوچی‌لری اونینگ باشلیغی، عامه‌وی آگاه بیریش مدیری، تکنالوژی و معلومات مدیری، مالی و اداری مدیری و خدماتی ایشلاوچی‌لریدن عبارت دیر.