عکس لر

Tweets by @AfghanistanIEC

شمارش معکوس روز انتخابات

کون
ساعت
دقیقه
ثانیه
جمهورلیک ریاست سیلاوی گچه، شنبه ۶ میزان ۱۳۹۸

مطبوعاتی اعلامیه‌لر