انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

پوسترهای انتخابات ۱۳۹۸

ثبت نام رای‌دهندگان ولایت غزنی (دری)
ثبت نام تقویتی رای‌دهندگان (دری)
نام تانرا در لیست رای‌دهندگان بیبینید (دری)