انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

آخرین فرصت برای درج اعتراضات و تصحیحات معلومات فهرست ابتدائی رای‌دهندگان