انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری، تفیش و تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را فردا ۲۷دلو ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر در دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی این نهاد آغاز مینماید.

بعد از اعلان نتایج ابتدائی انتخابات ریاست جمهوری از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 1 جدی1398 به اساس قانون، لوایح و طرزالعمل های انتخاباتی، رسیدگی به شکایات نسبت به نتایج ابتدائی انتخابات از وظایف اساسی کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی می‌باشد.

کمیسیون مستقل انتخابات به اساس یافته های خویش از جریان جمع بندی نتایج، تجزیه و تحلیل معلومات بایومتریک، مطابق احکام قانون، لایحه و طرزالعمل مربوطه تصمیم اتخاذ نمود تا برخی از محلات رایدهی تفتیش و بازشماری گردد.

صفحاتی جعلی در رسانه های اجتماعی (بخصوص فیسبوک و تویتر) به نام خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات موضوعاتی سیاسی و انتخاباتی را به نشر میرسانند که مربوط به رئیس این نهاد نمیباشد.

کمیسیون مستقل انتخابات، گردهمایی‌های اعتراض‌آمیز را یکی از حقوق اساسی شهروندان کشور دانسته و برای نهادینه شدن ارزش‌های دموکراتیک مهم می‌پندارد. این نهاد بر اساس قانون، مسوولیت برگزاری انتخابات را در سراسر کشور داشته و متعهد به حفاظت از آراء مردم و رعایت قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل‌های است که در خصوص انتخابات به تصویب رسیده است.