تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد گزارش کمپنی قرار دادی (دارملوک) پیرامون شناسایی آرای معتبر و خلاف معیارات، به رسانه ها معلومات داد.

اعضای رهبری کمیسیون طی کنفرانس مطبوعاتی در مورد شناسایی تعداد ۴۷ هزار رأی دهنده که تصاویر مشابه، عکس زیر سن و خلاف معیارات داشتند، خبر داد.

کمیسیون مستقل انتخابات ورکشاپ آموزشی پیرامون طرزالعمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا و تطبیق نتایج بایومتریک را در مرکز این کمیسیون برگزار کرد.

آقای اورنگ‌زیب عضو کمیسیون مستقل انتخابات طی یک نشست مطبوعاتی, پیرامون تصفیه‌ آرای بایومتریکی معلومات داده افزود: "تمام اطلاعات بایومتریکی به سرور مرکزی انتقال یافته و اکنون مرحله‌ تصفیه آرای بایومتریکی در کمپنی درملوک جریان دارد."

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات عصر امروز در تفاهم با ناظرین کاندیدان ریاست جمهوری در حضور رسانه ها مُهر و لاک های مرکز بررسی نتایج دیجیتلی و صندوق های حاوی وسایل بایومتریک را بررسی و مرکز را آماده فعالیت نمودند.