انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

محترمه حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن خوش آمدید به حاضرین در نشست، هدف این نشست را، بلند بردن سطح اشتراک زنان دانسته افزود، "زنان در طول تاریخ در حل منازعات دست بالا داشته و همیشه محرک سازندگی و رفاه در جامعه خود بوده اند.

نشست مذکور بتاریخ بیست و دوم حمل سال روان در دفتر مرکزی کمیسیون برگزار و هدف آن را تشریک معلومات در بارۀ آمادگی های این نهاد برای انتخابات های پیشرو تشکیل میداد. نخست، محترم داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون ضمن خوش آمدید به مسئولین نهادهای محترم ناظر انتخاباتی، از برگزاری انتخابات پیشرو اطمینان داد.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز سه‌شنبه 20 حمل سال روان در دفترکاری‌اش با خانم Raissa Tatad Hazell معاون و آقای Peter M.Manikas مسؤل بخش پروگرام های انستیتیوت دموکراتیک ملی ملاقات نمود.

مجلس مذکور بتاریخ چهارم حمل سال روان در مقر دفتر مرکزی کمیسیون با حضورداشت هیئت رهبری کمیسیون های انتخاباتی، (Peter N. Due) رئیس بخش امور سیاسی و صلح کشورهای آسیایی (DPPA) – (DPO) و Grant Kippen مسؤول بخش انتخابات یوناما در افغانستان، برگزار شد.

امروز سیزدهم حمل سال روان در دفتری مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات طرزالعمل خاص جهت استخدام کارکنان دایمی دارالانشاء و دفاتر ولایتی، توسط حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و نجیب الله امین رئیس بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به امضاء رسید.