تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

هشتم مارچ در حقیقت، صدای دسته زنان کارگر پارچه باف امریکایی بود که در سال 1857 برای دفاع از حقوق سياسی و اجتماعی شان به خيابانها ريختند و خواهان افزايش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرايط کار شدند ، ا ین زنان که از بی عدالتی و زن ستیزی به وجد امده بودند توانستند ، صفت زن بودن را به رسالت اجتماعی مبدل نمایند.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با مسئولان مجتمع نهادهای مدنی (مجما)، موسسه بازتوانی معلولین (ابرار) و انستیتیوت دموکراتیک ملی (NDI)، شبکه زنان افغان (THRA)در دفتر مرکزی این نهاد دیدار نمود.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شام امروز برای برنده‌ی انتخابات سال 1398 خورشیدی، جلالتمآب محمد اشرف غنی وثیقه انتخاباتی را تفویض نمود.

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی نشست مطبوعاتی نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ را امروز رسماْ اعلان کرد.

روند بازشماری مجدد در ریاست های امور انتخاباتی ولایات (بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی، ننگرهار، هلمند، کندهار، کابل) با حضورداشت ناظرین شکایات انتخاباتی و تکت های انتخاباتی موفقانه به پایان رسید.