تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

رهبری و کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات حلول ماه مبارک رمضان را برای مسلمانان جهان و افغانستان تبریک عرض میدارد.

رهبری و کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات آغاز سال نو و بهار پر طراوت را که نمایانگر تجدید حیات طبیعت و قدرت الهی است، برای همه تبریک عرض میدارد.

 رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تبریکات و تمنیات نیک خودرا به مناسبت روز ملی خبرنگار به همه مبارزین که برای تحقق اهداف آزادی بیان فعالیت دارند، عرض میدارد. 

کاندیدان محترم غیر واجد شرایط، انصرافی و ورثۀ کاندید متوفی ولسی جرگه ولایت کابل و پروان مندرج در لیست ضمیمه شده میتوانند چک های شان را از ریاست مالی و حسابی کمیسیون مستقل انتخابات دریافت نمایند.

هیات رهبری کمیسیون مستقل انتخابات برای تنظیم بهتر امور و غرض اشتراک در کمپاین جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نشستی را برگزار نمود.