تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر کاری اش با آقای پیتر من (Peter Mann) مسئول تدارکاتی و سرپرست پروژه انتخابات (UNESP) دیدار کرد.

خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر کاری اش با روسای دفتر مرکزی دیدار نمود.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست مشترکی را با حضورداشت رئیس، معاونین و برخی از مسئولین ذیربط دارالانشا در صالون جلسات این نهاد برگزار کرد.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مقر این نهاد با مسئولین دارالانشاء و روسای دفتر مرکزی دیدار نمود.

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به نمایندگی از عموم کارمندان این نهاد، فرارسیدن عید سعید فطر را بر کافۀ ملت افغانستان و جهان اسلام تبریک و تهنیت عرض میدارد.