تصاویر

دعوتنامه مطبوعاتی

به تمام ارگان های محترم رسانه یی! 

قرار که شما بهتر میدانید ۲۹ میزان روز ملی زبان اوزبیکی میباشد و کمیسیون های انتخاباتی از این روز ( ۲۹ میزان روز ملی زبان اوزبیکی)  با برگزاری همایش با شکوهی، گرامیداشت به عمل می آورد.

بناً از تمام رسانه های محترم خواهشمندیم برای پوشش خبری این برنامه تشریف آورده ممنون سازند. 

زمان: دوشنبه، ۵عقرب، ساعت ۰۱:۰۰ بعد از ظهر

مکان: سرک کابل جلال آباد، پکتیاکوت، کمیسیون مستقل انتخابات- مرکز رسانه ها

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شام امروز برای برنده‌ی انتخابات سال 1398 خورشیدی، جلالتمآب محمد اشرف غنی وثیقه انتخاباتی را تفویض نمود.

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی نشست مطبوعاتی نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ را امروز رسماْ اعلان کرد.

روند بازشماری مجدد در ریاست های امور انتخاباتی ولایات (بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی، ننگرهار، هلمند، کندهار، کابل) با حضورداشت ناظرین شکایات انتخاباتی و تکت های انتخاباتی موفقانه به پایان رسید.

روند تفتیش ویژه در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات با حضورداشت ناظرین شکایات انتخاباتی و تکت های انتخاباتی موفقانه به پایان رسید.

کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری مجدد، تفیش ویژه و تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را آغاز نمود.