انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی دلایل تأخیر در جمع‌بندی و اعلان نتایج ابتدایی را بیان داشته و در مورد آغاز مجدد روند تفتیش و بازشماری آرا در ولایات باقی مانده خبر داد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست مشورتی را در مورد رسیدگی به نگرانی های برخی از ستادهای انتخاباتی در مقر این نهاد برگزار نمود.

اعضای کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات از خانم لوشیا "سکاتن" مشاور این کمیته، بعد از ظهر روز سه شنبه، در دیدار تودیعی که از سوی ریاست محترم کمیته رسانه ها برگزار شده بود، قدردانی نمود.

روند بازشماری و تفتیش آرا در ۲۴ ولایت عملاْ جریان داشته و تا اکنون بازشماری و تفتیش تعداد ۹۹۴ محل به پایان رسیده است.

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز رسانه های این نهاد طی کنفرانس مطبوعاتی آرای غیر بایومتریک را نا معتبر دانسته، مسئولین و کارکنان این نهاد را بر تطبیق قانون و طرزالعمل های انتخاباتی متعهد میداند.