انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

امروز ۲۸ جوزا ۱۳۹۹ رییس عمومی دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات داکتر حبیب الرحمن "ننگ"با محترم نعیم اصغری مسئول برنامه‌ های فیفا در مقر کمیسیون تدویر جلسه نمودند.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، پیرامون مسائل جاری، فعالیت‌ها و پلان‌های برنامه ریزی شده کمیسیون و جلب همکاری‌های بیشتر در تطبیق این پلان‌ها، با همکاران بین‌المللی این نهاد در اتاق جلسات کمیسیون از طریق ویدیو کنفرانس، تشکیل جلسه دادند.

هیات رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مجلس عادی امروز خویش پلان برگزاری ورکشاپ درس های آموخته شده از انتخابات قبلی و گزارش اجراات کمیسیون را مورد بحث و بررسی قرار داد.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر کاری اش با آقای پیتر من (Peter Mann) مسئول تدارکاتی و سرپرست پروژه انتخابات (UNESP) دیدار کرد.

خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر کاری اش با روسای دفتر مرکزی دیدار نمود.