انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات جهت مشکلات مردم ولایت غزنی با متنفذین قومی این ولایت دیدار و گفتگو کرد.

بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با معین پلان و پالیسی وزارت امور زنان بانو سپوژمی وردک دیدار کرد.

ثبت نام تقویتی در 33 ولایت کشور و ثبت نام سراسری در ولایت غزنی آغاز شد.

روند ثبت نام تقویتی از سوی هیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات افتتاح گردید.

کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات طی یک کنفرانس خبری در مورد لایحه تنظیم فعالیت های رسانه های همگانی در ورند انتخابات، معلومات ارایه نمود.