انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات نشست های را با فعالان جامعۀ مدنی و حقوق زن، نمایندگان احزاب سیاسی و جوانب ذیدخل انتخابات جهت هماهنگی و تشریک معلومات برگزار نمود.

اعضای رهبری کمیسیون با آقای اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی و آقای خوشحال سعادت معیین امنیتی وزارت امور داخله در بارۀ امنیت و انتقال مواد حساس انتخاباتی، امنیت کارمندان و روز انتخابات بحث و تبادل نظر نمودند.

آمریت جندر کمیسیون مستقل انتخابات ورکشاپ یک روزه‌ای را پیرامون فراگیری آموزش روند انتخابات برای مدیران جندر دفاتر ولایتی ۳۴ ولایت؛ در مرکز این کمیسیون دایر کرد.

ریاست آموزش‌های انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات ورکشاپ سه روزه‌ای را برای روئسای دفاتر ولایتی ۳۴ ولایت؛ جهت فراگیری آموزش روند انتخابات در مرکز این کمیسیون دایر کرد.

داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی در مقر این نهاد، از آغاز روند انتقالات مواد حساس انتخاباتی خبر داد.