انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات حاضری الکترونیکی را گامی برای اصلاحات و شفافیت دانسته افزود، کمیسیون برای انجام اصلاحات اداری و اجرای بهتر امور متعهد است. به تقعیب آن ثناءالله ځاځی سرپرست ریاست منابع بشری، این فعالیت را گامی برای حکومت داری الکترونیکی دانسته و به خصوصیات حاضری برقی چنین اشاره نمود:

جلسۀ مذکور با کمیته های سیاسی برخی از احزاب سیاسی، پیرامون چگونه‌گی استفاده از سیستم چند بعدی (MDR) در انتخابات های پیش رو، روز دوشنبه مؤرخ 5 حمل سال روان در مقر کمیسیون برگزار شد. در آغاز خانم حوا علم نورستانی اشتراک کننده‎گان را خوش آمدید گفت و از حضور شان در جلسۀ مشورتی کمیسیون با احزاب سیاسی، سپاس‌گزاری نمود.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، روز یک شنبه 4 حمل سال روان با معاون سفارت امریکا مقیم کابل در مقر کمیسیون مستقل انتخابات دیدار و گفتگو نمود. در آغاز خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن خوش آمدید به خانم کرن دیکر معاون سفارت امریکا در کابل، پیرامون انتخابات های پیش رو و تصمیم کمیسیون مبنی بر تغییر تاریخ برگزاری و تقویم انتخاباتی، معلومات همه جانبه ارائه نمود.

جلسه مذکور با برخی از نماینده‌گان احزاب سیاسی، پیرامون بحث در مورد تقویم انتخابات های پیش رو، روز چهارشنبه مؤرخ 29 حوت 1397 در مقر کمیسیون مستقل انتخابات، برگزار شد. در آغاز آقای مسافر قوقندی منشی کمیسیون مستقل انتخابات ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده‌گان جلسه، نقش و مشوره احزاب سیاسی برای برگزاری انتخابات شفاف را مهم دانست.

رهبری و کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات حلول سال نو و بهار پر طراوت را که نمایانگر تجدید حیات طبیعت و قدرت الهی است، برای همه تبریک عرض میدارد. رهبری کمیسیون از مردم آزاد و شجاع کشور تمنا دارد تا نهال نوپای مردم سالاری را با استفاده از حقوق سیاسی مدنی شان پرورش دهند.