انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

معاونین سخنگوی و بخش رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی بعضی رسانه ها به دلیل فعالیت های بهتر و خوب مورد تقدیر قرار گرفت.

ریاست های امور انتخاباتی ولایات نشستی را تحت عنوان " نشست با جوانان فعال" به منظور جایگاه و نقش جوانان درتعیین سرنوشت سیاسی کشور برگزار نمودند.

آقای علی افتخاری به حیث معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از سوی معاونین دارالانشای کمیسیون؛ امروز رسماٌ در این کمیسیون معرفی گردید.

کمیسیون مستقل انتخابات نشست مشورتی با علمای کرام را در ولایات به منظور افزایش مشارکت زنان در انتخابات ۶ میزان ۱۳۹۸ برگزار نمود.

کمیسیون مستقل انتخابات به هدف نظارت و مشاهده از روند انتخابات ورکشاپ آموزشی را در مقر این نهاد برای نمایندگان کاندیدان، رسانه های داخلی و بین المللی، جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر برگزار نمود.