تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، پیرامون تنظیم هر چه بهتر فعالیت‌های روزمره و تطبیق فیصله‌های اتخاذ شده، بحث و تبادل نظر نمودند.

کمیسیون مستقل انتخابات ورکشاپ نظرخواهی تخنیکی پیرامون پلان استراتیژیک پنج ساله‌ی خویش را در مقر این نهاد برگزار کرد.

اعضاى رهبرى کميسيون مستقل انتخابات امروز دوشبنه نشست نوبتى خويش را در اتاق نشست هاى اين نهاد برگزار کردند.

کمیسیون مستقل انتخابات نخستین نشست ماهوار جندر را در دفتر مرکزی این نهاد برگزار کرد.

خانم حواعلم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با مشاور ارشد سازمان ملل در بخش حمایت از انتخابات(UNESP) ، آقای گرنت کیپن در دفتر خویش دیدار کرد.