تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

به آگهی واجدان شرایط امتحان بست‌های پنج و شش خدمات ملکی کابل که کارت‌های ورود به امتحان را دریافت کرده‌اند رسانیده می‌شود:

جلسه اداری میان رهبری مقام کمیسیون، ریاست عمومی دارالانشاء و ریاست های دفتر مرکزی تحت ریاست سید عصمت الله مل معاون و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد.

مراسم خداحافظی با نورولی خپلواک، رئیس دفتر مقام کمیسیون مستقل انتخابات که جدیداً به حیث رئیس تلویزیون و اطلاعات ولسی جرگه تعیین شده‌است، با حضور خانم حواعلم نورستانی رئیس کمیسیون، آقای سیدعصمت الله مل معاون، آقای مسافرقوقندی کمیشنر، آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون، روئسا و برخی کارمندان مرکزی این نهاد برگزار شد.

خانم رحیمه ظریفی مُنشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، با مریم آروین بارکزی مسوول گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (FEFA) در دفتر کاری‌اش، دیدار و گفت‌وگو کرد.

خانم رحیمه ظریفی مُنشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، با نمایندگان ایتلاف مشارکت سیاسی زنان -برنامه مشارکت یو. اس. ای. دی، در دفتر کاری اش دیدار و گفت‌وگو کرد.