تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

مراسمی که به همین مناسبت بتاریخ هشتم حمل سال روان برگزار شده بود، در آن اعضای رهبری کمیسیون های انتخاباتی، مسئولین ارگان های امنیتی، وزارت امور زنان، اداره مستقل ارگان های محلی، وزارت مالیه، وزارت معارف، همکاران بین المللی، حمایت قاطع؛ شرکت داشتند.

ملاقاتی که در تالار جلسات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات بتاریخ هفتم حمل سال روان انجام شد، در آن رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با داکتر عارف رچمان سفیر کشور اندویزیا مقیم کابل دیدار و تبادل نظر نمود. رهبری کمیسیون، تشریک تجارب انتخاباتی را میان متخصصین کشورها مفید تلقی نموده و تأمین روابط را در جهت تحکیم حاکمیت مردم سالاری ضروری دانستند.

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ظهر امروز ششم حمل سال روان طی مجلس تعارفی با کارمندان خویش این پیام را شریک ساخت. رهبری کمیسیون نتایج فعالیت های کارکنان را مهم دانسته و افزود که تأمین عدالت و حفظ بیطرفی در دست شماست، مردم با قبول خیلی مشکلات رأی میدهند و وظیفه کمیسیون است تا رسالت تاریخی خویش را ایفا و در تعیین سرنوشت مردم صادقانه سهم بگیرد.

این ملاقات که در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات بتاریخ ششم حمل سال روان انجام شد، هدف آن را بحث پیرامون اصلاحات و آماده‌گی ها برای انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه ولایت غزنی و شورا های ولایتی تشکیل میداد. نخست هیأت رهبری کمیسیون ضمن خوش آمدید به حاضرین در مورد برنامه های اصلاحی کمیسیون به ایشان معلومات ارایه نمود.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات حاضری الکترونیکی را گامی برای اصلاحات و شفافیت دانسته افزود، کمیسیون برای انجام اصلاحات اداری و اجرای بهتر امور متعهد است. به تقعیب آن ثناءالله ځاځی سرپرست ریاست منابع بشری، این فعالیت را گامی برای حکومت داری الکترونیکی دانسته و به خصوصیات حاضری برقی چنین اشاره نمود: